Fotograf: Region Gotland

Kategori: Folk/företag | Passagerarsjöfart

Visbys nya kryssningskaj är invigd

Visbys nya kryssningskaj invigdes i söndags i närvaro av Aida Diva samt representanter för Region Gotland och Copenhagen Malmö Port, CMP, som båda står bakom satsningen.

I februari 2016 togs första spadtaget till den nya kryssningskajen i Visby och i enlighet med tidsplanen har kajen nu öppnats för anlöp. Det är Region Gotland som har byggt kajen och CMP ansvarar för driften. Närmare 200 gäster var med på invigningen på söndagen. Fartyget Aida Diva anlöpte på morgonen och blev det andra fartyget att anlöpa den nya kajen, först var Astoria som kom redan den 16 april. 

Två fartyg på vardera cirka 340 meter kan samtidigt anlöpa kryssningskajen. Totalt sträcker den sig, inklusive landfäste, cirka 600 meter ut i havet. Terminalen i anslutning till kajen är 300 kvadratmeter och är avsedd för service till passagerare och besättning.

En stor dag

– CMP har lång och bra erfarenhet av att utveckla kryssningshamnar och marknadsföra destinationer. Det är en milstolpe att vi nu också kan erbjuda våra kunder Visby som kryssningsdestination. Det gör kryssningsrutterna i Östersjön än mer attraktiva. Det är en stor dag i dag och vi gläds åt att få lov att vara med att utveckla Gotland som kryssningsdestination, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO för Copenhagen Malmö Port AB, i ett pressmeddelande.

90 anlöp bokade

Inför årets kryssningssäsong är 90 anlöp med totalt cirka 90.000 passagerare inbokade att besöka Gotland. Målet är att inom några år nå 150.000 passagerare.

Under projektet har hållbarhetsfrågorna spelat en stor roll. Fartygen som kommer till Visby kan tömma sitt avloppsvatten i en bassäng under jorden för att därifrån pumpas vidare till reningsverket. Slammet kan sedan användas i biogasproduktionen på Gotland.