Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Säkerhet

Vinscholycka utredd

Transportstyrelsen riktar kritik mot rederi efter förtöjningsolycka där en person blev allvarligt skadad.

utredning I samband med att ett bunkerfartyg skulle förtöjas vid Masthuggskajen i Göteborg den 7 juli 2010 inträffade en olycka där en person skadades allvarligt. 

Transportstyrelsen har utrett olyckan och lämnar i haverirapporten ett antal rekommendationer. Bland annat bör rederiet göra en noggrann riskbedömning av förtöjningsarbetet och uppdatera sin säkerhetsmanual.

 

Bunkerfartyget var på väg att förtöja vid Stena Carismas läge. Fartygets andrestyrman som varit ombord i en vecka kom ut på sin frivakt för att hjälpa till. Han ställde sig vid vinschen på styrbordssidan akter om backen. Ett par dagar tidigare hade han varit med och förtöjt vid samma ställe men det var första gången han använde just den vinschen. Vinscharna på fartyget användes enligt besättningen endast för att ta hem slacket på trossarna för att sedan lägga fast dem på pollare ombord. 

Från vinschen där andrestyrman stod leddes en förända akterut. Trossen gick ut från vinschen via en brytrulle på relingen till en pollare akter om vinschen. Med brytrullen i centrum bildade trossen en snäv vinkel mot vinschen.

Då fartyget kom intill plattformen vid ramperna klev en av fartygsbefälseleverna iland, tog emot och lade fast trossarna. Man började med förspringet och fortsatte därefter med förändan. 

 

Andrestyrman hörde då enligt egen uppgift att befälhavaren ropade någonting från bryggan. Han vände sig om och stod då med manöverspaken för vinschen framför sig och ryggen mot relingen. Därefter började han ta hem trossen med hjälp av vinschen genom att dra i manöverspaken.

Enligt uppgift från besättningen hördes kort därefter ett knakande ljud varefter brytrullen lossnade. Svetsen på brytrullens infästning höll inte för den kraft som uppstod i trossen när han hivade. Trossen frigjordes och träffade andrestyrmans ben. Han föll och instinktivt höll han då kvar i vinschhandtaget. Detta gjorde att han då drog in sig själv i vinschen och fastnade med benen.

Besättningen ringde omedelbart SOS Alarm. Ambulans och räddningstjänst var snabbt på plats. Man fick kapa trossen för att få loss andrestyrman. I olyckan sargades hans båda ben svårt och högerbenet var senare tvunget att amputeras. 

Andrestyrman var trots sin långa erfarenhet till sjöss ovan vid det specifika förtöjningsarrangemanget. 

 

Med anledning av olyckan har ett antal rekommendationer utfärdats till rederiet.

– Rederiet bör göra en noggrann riskbedömning avseende förtöjningsarbetet samt uppdatera sin säkerhetsmanual så att de rutiner som finns dokumenteras.

– Rederiet bör omgående märka ut de riskzoner som finns runt förtöjningsanordningarna eller på annat sätt minimera risken att någon ställer sig fel

– Rederiet bör överväga att kontrollera så att samtliga förtöjningsanordningar håller för de krafter som rimligen kan uppstå

– Rederiet bör överväga att anlita båtsmän från land vid förtöjningar.

– Transportstyrelsen bör vid tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete göra en bedömning om vidtagna åtgärder är tillräckliga när allvarlig risk identifierats.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.