Kategori: RoRo | Passagerarsjöfart | Utbildning

Viking Line avtalar om utbildning

Viking Line kommer tillsammans med Aboa Mare i Åbo att låta uppföra en simulatorbrygga för utbildning av däcksbefäl på nybygget Viking Grace. Simulatorn får samma instrumentering och teknik som ombord på fartyget.Vidare har Viking Line beställt ett omfattande utbildningsprogram gällande användning av livräddningsutrustning och utrymningsteknik från Ålands Sjösäkerhetscentrum i Mariehamn. Kurserna kommer att hållas under hösten 2012 för all den personal som rekryterats till Viking Grace.