Viking Cinderella fick finsk flagg istället för svensk under tisdagen. Från vänster vd Jan Hanses, befälhavarna Tom Kostiainen, Jan Tore Thörnroos och Sebastian Henriksson, samt Jakob Johansson, styrelseordförande i Viking Line.

Fotograf: Viking Line

Kategori: Färjetrafik

Viking Cinderella har bytt flagg

Under tisdagen den 5 mars genomfördes omflaggningen av Viking Cinderella från svensk till finsk flagg. Nu förbereds fartyget för återkomsten till Viking Lines Helsingforslinje. 

Det var till tonerna av Finlands nationalsång Vårt land som Viking Cinderella överfördes till det finska fartygsregistret vid en högtidlig ceremoni i Stadsgårdshamnen i Stockholm under tisdagen den 5 mars. I och med omflaggningen seglar nu Viking Lines alla fem fartyg under finsk flagg och tillämpar finländska kollektivavtal. Det skriver Viking Line i ett pressmeddelande.

– Redan innan var vi Finlands största arbetsgivare inom sjöfarten, och omflaggningen av Cinderella stärker vår ställning ytterligare. Nu sysselsätter vi direkt cirka 2.200 personer i Finland både till sjöss och i land, och dessutom har vi ekonomisk inverkan på olika håll i landet bland annat genom våra anskaffningar och investeringar. Att gynna inhemskt är viktigt för oss, och ett konkret bevis på det är att hela vår flotta seglar under finsk flagg, sägerJan Hanses, vd på Viking Line i pressmeddelandet.

Besättning byter till Birka Gotland

Viking Cinderella kommer att inleda trafik på linjen Helsingfors–Stockholm den 8 mars, vilket innebär att Viking Line återigen har två fartyg på linjen. Det andra är Gabriella.

I och med omflaggningen av Viking Cinderella har den största delen av de 300 personerna i besättningen bytts ut mot finländare. En del av fartygets tidigare besättning flyttar över till fartyget Birka Gotland, där Viking Line är ägare till häften tillsammans med Gotlandsbolaget.

Intensiva dagar vid kaj

Totalt ligger Viking Cinderella stilla under tre dagar i Stadsgårdshamnen inför trafikstarten där fartygets besättning, som enligt rederiet består av över 45 olika yrkeskategorier, får säkerhetsutbildning och utför säkerhetsövningar samt sätter sig in i servicen på den nya linjen. Samtidigt genomgår fartyget myndighetskontroller i samband med omflaggningen.

– Att gå över till en ny trafiklinje är alltid en stor förändring och vi vill försäkra oss om att vår service fungerar som den ska genast från början, och att det inhemska också kommer till synes på andra sätt än i den blåvita flaggan i aktern. Bland annat ska alla skyltar och annat material såsom menyerna också finnas på finska – de senaste tjugo åren betjänade ju Cinderella huvudsakligen en rikssvensk kundkrets under svensk flagg, säger intendent Krista Öhman-Jalonen i pressmeddelandet.


FAKTA: Viking Cinderellas historia i korthet

  • Cinderella färdigställdes 1989 på Pernovarvet i Åbo och var under sina första år världens största bilfärja och Viking Lines flaggskepp. Cinderella har inga systerfartyg.
  • 1989–2003 trafikerade Cinderella huvudsakligen linjen Helsingfors–Stockholm, men gjorde också 20-timmarskryssningar mellan Helsingfors och Tallinn.
  • 2003 började Cinderella segla under svensk flagg och bytte då namn till Viking Cinderella, eftersom namnet Cinderella redan var upptaget i Sveriges fartygsregister. De röda fartygssidorna vitmålades till skillnad från Viking Lines övriga fartyg.
  • Sedan 2003 har Viking Cinderella huvudsakligen gåt i kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Några somrar trafikerade fartyget linjen Helsingfors–Stockholm bland annat som par till Gabriella, och gjorde även dagskryssningar till Tallinn.
  • Den 5 mars 2024 flaggades Viking Cinderella om till finländsk flagg och återvänder den 8 mars till linjen Helsingfors–Stockholm som par till Gabriella.
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.