Fotograf: Inger Modin

Kategori: Passagerarsjöfart

Veronica först ut hos Färjerederiet

Om upplägget på Veronica fungerar bra planerar Färjerederiet uppgradering av passagerarutrymmen på ett tjugotal färjor under de närmaste åren.

Vägfärjan Veronica kan sägas vara pilotprojekt för en satsning på att förnya passagerarutrymmena på många av Trafikverket Färjerederiets vägfärjor. Veronica, som går i trafik på sträckan Öregrund-Gräsö i norra Roslagen, har fått ny färgsättning, bekväma sittplatser och ny belysning i sitt passagerarutrymme. Renoveringsarbetet utfördes under vintern utan att påverka färjans ordinarie tidtabell.

Innan renoveringen genomförde Färjerederiet tillsammans med Beckmans Designhögskola i Stockholm ett projekt där studenter presenterade förslag kring utformningen av passagerarutrymmen. Resultaten har utnyttjats i renoveringen av Veronica.

– Vi har anlitat ett företag som heter Marin Decor i Öregrund för det här pilotprojektet, säger Färjerederiets projektledare Hans Söderqvist till Sjöfartstidningen.

Fler på kommande

Han berättar att tanken är att Färjerederiet ska fortsätta att bygga passagerargångar på andra vägfärjor i trafik på leder på olika håll i Sverige. Uppskattningsvis kan det handla om mellan 20 och 25 färjor.

– Det finns ingen tidtabell för detta idag, men vi kan göra det när fartygen går på varv och det kanske rör sig om fyra, fem stycken per år, säger Hans Söderqvist.

Allt fler utan bil

Färjerederiet uppger att antalet resande fotgängare ökar på svenska vägfärjor. Därför satsar man nu på att göra överfarterna bekvämare även för passagerare som inte sitter i bil.

– Om det visar sig att upplägget fungerar bra, kommer vi att fortsätta med projektet. Vårt mål är att bidra med en attraktiv sjöförbindelse som lockar fler att ta vägfärjan, kommenterar Färjerederiets chef Anders Werner ombyggnaden.

Det är ansenliga volymer som transporteras på Färjerederiets färjor. Årligen rör det sig om cirka 21 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon. Närmare två miljoner persontransporter sker utan medföljande fordon. Färjerederiet driver 41 färjeleder och förfogar över 68 färjor.

Kommentarer

  • Anonym

    Länsstyrelsen har sagt nej till kamera i passagerargången. Så nu är det fritt fram att fortsätta grisa ner…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.