Frej vid kaj i Luleå.
Arkivbild: Fredrik Davidsson

Varm sommarluft smälter istäcket

Frej har brutit isen i norra Kvarken och trafiken mellan fastlandet och Holmöarna kan nu återupptas.

Relaterade artiklar

Sjöfartsverket rapporterar att vintern har lämnat stora delar av fastlandet, men att det på Bottenviken och i Kvarken fortfarande råder vinterförhållanden för sjöfarten.

Under fredagen den 20 april bröt statsisbrytaren Frej upp den västra delen av norra Kvarken, vilket innebär att färjetrafiken mellan fastlandet och Holmöarna utanför Umeå kan återupptas efter vinterns uppehåll.

Tre i drift

Ännu är tre av de svenska statsisbrytarna, Atle, Frej och Ymer, i drift och assisterar i Bottenviken. Även där är dock vintern på snabb tillbakagång. Sommarvarm luft som strömmar upp söderifrån gör att istäcket som nu finns från norra Kvarken och norrut smälter snabbt, framför allt i skärgårdarna. Det väntade kyligare vädret under kommande veckan kan medföra att avsmältningen avstannar något.

Med övervägande vindar omkring väst har drivisen till sjöss i Bottenviken förskjutits mot den finska sidan och lättare förhållanden råder till de svenska hamnarna.

Utan assistans

– Under veckan togs de sista trafikbegränsningarna för isklass bort på Mälaren och södra Bottenhavskusten. Från Örnsköldsvik till Holmsund finns fortfarande trafikrestriktioner kvar, men trafiken går utan assistans, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

På Ångermanälven ligger fortfarande kraftig is mot de norra hamnarna. Isförhållandena har gjort att trafiken till de svenska hamnarna i Bottenviken upp till Luleå går relativt lätt med assistans endast kortare sträckningar. I södra Bottenviken går trafiken till både svenska och finska hamnar i en gemensam dirigeringsväg, där både finska och svenska isbrytare arbetar tillsammans.