Isläget

  • Isläget. Västra delen av norra Kvarken är nu öppen för trafik efter vinteruppehållet. Issmältningen går nu snabbt på flera håll, medan det på andra fortfarande råder vinterförhållanden för sjöfarten.