Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Utbyggnaden av Kapellskär påbörjad

Arbetet med att bygga om Kapellskärs hamn påbörjades i början av oktober 2013 med muddring och sprängning.

Mudderverket Attilla är nu igång i Kapellskär och sprängningsarbetena har påbörjats. Projektet att bygga ut hamnens kapacitet ska vara slutfört om tre år.

– Vi är väldigt glada att över att äntligen kunna påbörja detta efterlängtade projekt. I oktober startade vi muddrings- och sprängningsarbetet, säger Tobias Kednert, projektchef för utvecklingsprojektet Kapellskärs hamn.

Sten till vågbrytare

Redan i januari ska totalt 100.000 kubikmeter rena massor vara muddrade och tippade i ett djupområde vid havsbandet 2,5 mil sydost om hamnen. Dessutom ska 80 000 kubikmeter berg sprängas bort och användas till en vågbrytare och som utfyllnadsmaterial i hamnen. Stockholms Hamnar uppger att totalt över 100 personer från muddringsbolaget Boskalis Sweden arbetar i skift dygnet runt.

– I vår fortsätter vi med byggnation av en helt ny pir och en förnyad hamnplan. Hamnplanen ska utökas och bli mer effektiv. En utmaning under hela projekttiden är att trafiken ska rulla på enligt ordinarie tidtabell och verksamheten ska fungera som vanligt, upplyser Tobias Kednert.

Kortaste sjövägen

Syftet med ombyggnationen är att kunna möta framtida trafikutveckling, volymer och fartygsstorlekar. Stockholms Hamnar räknar med att Kapellskärs hamn blir ännu mer betydelsefull för regionens varuförsörjning när de nya svavelreglerna införs 2015, med tanke på den korta distansen till sydvästra Finland.