Kategori: Regelverk | Ekonomi | Miljö

Undersöker ny avgiftsmodell

En projektgrupp har bildats hos Sjöfartsverket för att ta fram en ny modell för myndighetens farleds- och lotsavgifter.

Projektgruppen bildades redan i våras men är just nu inne i en intensiv fas. Syftet är att ta fram en ny avgiftsmodell som enligt Sjöfartsverket ska gynna svensk sjöfarts konkurrenskraft och minska dess miljöpåverkan.

”Tydlig för kunderna”

– Den modell som slutligen väljs kommer att vara den som bidrar till bibehållen svensk konkurrens, är tydlig för kunderna och bidrar till minskad påverkan på miljön, säger Mats Karlsson, projektägare och chefscontroller på Sjöfartsverket

Tanken är att avgiftsmodellen ska bli mer hållbar och långsiktig. Projektet kommer också se över Sjöfartsverkets miljöstyrmedel och integrera dem i den framtida avgiftsmodellen – för att på så sätt minska miljöpåverkan från fartyg som anlöper svenska hamnar.

Integrerat

Gruppen arbetar intensivt just nu. Och i november ska myndighetens styrelse ta ställning till förslagen och besluta om vilken modell som bäst uppfyller målen. Regeringen har dessutom gett Sjöfartsverket i uppgift att ta fram en helt ny finansieringsmodell för verksamheten, något som kommer anpassas till den nya avgiftsmodellen.

När styrelsen beslutat om en modell kommer förslaget gå ut på remiss. Tanken är att den nya avgiftsmodellen ska införas den 1 januari 2017.

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Det är då bl a viktigt att man även ser över lotspliktsgränserna. Fartyg ser inte som de gjorde för säg 10-15 år sedan. Det finns anledning att låta fler fartyg köra utan lots och därmed reducera kostnaderna för sjöfarten.

Artikeln är stängd för fler kommentarer