Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Forskning | Politik

”Tråkigt att det inte blev mer”

Inom det tvärvetenskapliga maritima kompetenscentret Lighthouse hade man hoppats på större anslag för sjöfartsforskning än de som presenteras i Trafikverkets regleringsbrev.

Under 2017 ska Trafikverket använda minst 55 miljoner kronor till forskning och innovation inom sjöfartsområdet framgår det av regleringsbrevet för innevarande år. Regleringsbrev är en årlig skrivelse från regeringen som innehåller förordningar och riktlinjer för myndigheterna.

– Det är klart att vi hade hoppats på större anslag till sjöfartsområdet, det är tråkigt att det inte blev mer. Statens egna utredningar visar att behovet är minst 200 miljoner kronor för forskning och innovation inom sjöfartsområdet, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Oförändrat sedan fjolåret

Lighthouse uppger att de årliga anslagen för forskning och innovation inom sjöfarten uppgick till 50 miljoner kronor 2014 och 2015. Till förra året ökade summan till 55 miljoner, samma som i år.

– Sjöfarten har stora möjligheter att bidra till att lösa klimatutmaningar och skapa sysselsättning och exportintäkter för Sverige. Det finns också ett uttalat mål från EU och regeringen om att flytta över fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Men då måste också den maritima sektorn få en chans att jobba med sina egna utmaningar, sin egen klimatpåverkan och hitta konkurrenskraftiga affärsmodeller. Det kräver satsningar på forskning och innovation, säger Åsa Burman.

Hoppas på ytterligare satsningar

– Trafikverkets medel för sjöfartsområdet fallet inom området för kommunikation, men den maritima sektorn berör betydligt fler områden än så. Därför hoppas vi också på ytterligare sjöfartsrelaterade satsningar från bland annat Energimyndigheten och Vinnova, fortsätter Åsa Burman.