Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik | Regelverk

Trafikutskottet kräver mer av regeringen

Trafikutskottet vill att regeringen gör mer för att underlätta övergången till svavelreglerna 2015, bland annat att man främjar nya bränslen som flytande gas.  

Samtidigt som trafikutskottet är positivt till de initiativ som regeringen hittills har tagit för att stödja sjöfarten inför övergången till de kommande svavelreglerna – och även tycker det är bra att regeringen på nytt tänker låta utreda konsekvenserna av reglerna – så anser man att mer kan göras. 

Kostnadseffektiv övergång

Utskottet föreslår därför att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att de nya kraven införs på ett sätt som blir så kostnadseffektivt som möjligt för sjöfarten och exportföretagen. 

I förslaget skriver utskottet att regeringen bör främja nya bränslen som flytande gas och kostnadseffektiva metoder för avgasrening för fartyg. Utskottets förslag bygger på en S-motion från allmänna motionstiden 2012.

Välkomnar reglerna

Ett enigt trafikutskott poängterar i förslaget att samtidigt som man välkomnar de nya reglerna för fartygens svavelutsläpp i Östersjön och Nordsjön och tycker att de är viktiga för att minska sjöfartens miljöpåverkan så konstaterar man också att olika regler i olika delar av EU och världen skapar en ojämbördig konkurrens för svenska rederier och svensk exportindustri. 

Torsdagen den 2 maj fattar riksdagen beslut om trafikutskottets förslag.