Fotograf: John Hansen/Furetank

Kategori: Skeppsbyggnad | Miljö | Tank

Tidigare leveranser att vänta

Lars Höglund på Furetank Rederi är mycket nöjd med hur arbetet framskrider på den serie tankfartyg med LNG-drift som är i order vid Avic Dingheng i Kina.

Furetank tog leverans av seriens första fartyg Fure Vinga den 4 april. Den 27 juni anordnas en dopceremoni i hemmahamnen Donsö.

Nyligen sjösattes Fure Valö, som är det fjärde fartyget i serien och det andra för Furetank. Totalt omfattar serien sex fartyg och är ett samarbete mellan Furetank Rederi, Rederi AB Älvtank och Thun Tankers.

Nöjd vd

Lars Höglund, vd för Furetank Rederi, säger till Sjöfartstidningen att varvet håller den ursprungliga tidplanen för byggnationen.

– Det går faktiskt snabbare än plan. Fartyg nummer två, Ramanda, levereras den 25 juli, Thun Venern den 10 oktober och Fure Valö den 15 november, nästan två månader före kontraktstid. Fure Ven levereras första veckan i mars 2019 och Ramelia i mitten på maj 2019. Det går riktigt bra. Sista båten levereras drygt två månader före kontraktstiden.

Svensk flagg

Fartygen får svensk flagg, klassas av Bureau Veritas och byggs till svensk/finsk isklass 1A. Av de sex fartygen i serien ägs Fure Vinga, Fure Valö och Fure Ven av Furetank, Ramanda och Ramelia av Älvtank och Thun Venern av Thun Tankers. Samtliga fartyg ingår i Gothia Tanker Alliance och befraktningen sköts av Furetank Chartering.

– Fure Vinga går in i samma trafik som vi kör med de övriga fartygen av samma storlek på våra kontrakt med våra stora kontraktspartners, säger Lars Höglund.

Lastkapaciteten är 19.900 kubikmeter med 98 procents fyllnadsgrad i tankarna.

Biogas

I den dagliga operationen kan fartygen använda LNG som bränsle även i hamn.

– Vi har gått ett steg längre i och med att vi bygger maskineriet så att vi även ska kunna ligga i hamn och använda LNG som bränsle. I våra kalkyler så tror vi att mellan 90 och 95 procent av den energi vi behöver för driften av fartyget i alla dess delar kommer att produceras med LNG som bränsle. Även all inertgas kommer att produceras med LNG som bränsle, säger Lars Höglund.

Bunkerkonsumtionen uppges till 8,2 ton LNG per dygn med axelgeneratorn inkopplad. Fartygen uppfyller IMO Tier III-kraven på utsläpp.

– I en nära framtid kommer vi att även att börja använda LBG (Liquid Bio Gas) för ännu bättre miljöprestanda.