Fotograf: APM Terminals

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Tätare turer mellan Göteborg och Oslo

APM Terminals ökar antalet avgångar på sin järnvägspendel mellan Göteborg och Oslo. Från och med februari kommer tätheten att öka från en till fyra avgångar i veckan.

Det ökade antalet avgångar är resultatet av ett förnyat svensk-norskt samarbete. Svenska Green Cargo och norska järnvägsbolaget CargoNet samarbetar när det gäller själva transporterna, medan APM Terminals har ansvaret för hanteringen av det gods som anländer terminalen i Göteborg via direktlinjerna från Europa, USA och Asien. 

Snabbare transporter

– Den tätare tågförbindelsen gör det enklare för den norska marknaden att snabbare transportera sina varor. Vi hoppas självklart att pendeln ska öka volymen på sikt vad gäller såväl norsk import som export via Göteborg. Pendeln är ytterligare ett led i de satsningar vi gör för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig terminal, säger Keld Pedersen, vd för APM Terminals i Göteborg, i ett pressmeddelande. 

Förutom att man med de tätare avgångarna vill erbjuda den norska industrin en möjlighet att transportera sitt gods ännu snabbare och effektivare, hoppas man också kunna avlasta den hårt belastade E6:an mellan Göteborg och Oslo. 

Effektiv länk

– I och med pendeln skapar vi en effektiv länk mellan två stora befolkningscentra – Göteborg och Oslo – och vidare ut på den norska marknaden, säger Björn Thunqvist, chef för marknadsutveckling på Green Cargo.