Efter jullovet kommer Tallink att pausa trafiken på bland annat linjen mellan Stockholm och Tallinn med Baltic Queen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tallink ställer in trafik

Tallink Grupp har beslutat att tillfälligt avbryta trafiken med tre av sina färjor från januari 2022. Det för att effektivisera verksamheten under lågsäsongen.

Under tisdagen presenterade Tallink Grupp sin statistik för person- och frakttransporter för under september 2021 samt för tredje kvartalet 2021. Siffrorna visar på ett ökat antal resenärer (+27,6 procent) totalt för rederiet i september i år mot förra året, samt en liten ökning på fraktsidan (+4 procent). Samtidigt har det tredje kvartalet som helhet visat en negativ trend jämfört med samma period 2020.  Det totala antalet transporterade passagerare under kvartalet var 13 procent färre mot samma kvartal 2020.

– De tre kvartalen för 2020 respektive 2021 har varit nästan en spegelbild av varandra: medan resultatet för den första delen av tredje kvartalet 2020 blev ganska positivt efter att restriktionerna upphävdes, och andra delen negativt på grund av hotet om en andra våg av covid-19, så har passagerarsiffrorna för den första delen av Q3 i år varit ganska modest på grund av pågående restriktioner. Först nu i september ser vi ett ökat antal bokningar, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i ett pressmeddelande.

Tror inte på ökningar

Nu förbereder sig rederiet på att tackla lågsäsongen.

– Siffrorna är fortfarande långt ifrån vad vi är vana vid att se under ett normalt Q3 innan pandemin, och vi tror inte att vi kommer se några stora ökningar i antalet passagerare före nästa vår eller sommar. Det är tydligt att resebranschen kommer att behöva genomleva ännu en svår höst- och vintersäsong. Nu måste vi därför se till att optimera vår verksamhet för lågsäsongen, och säkerställa att alla våra aktiviteter fram till våren 2022 är så kostnadseffektiva som möjligt, säger Paavo Nõgene i pressmeddelandet.

Ställer in trafiken till Estland

För att effektivisera verksamheten har därför företaget tagit beslut om att i januari 2022 tillfälligt avbryta trafiken för Baltic Queen mellan Stockholm och Tallinn, Silja Serenade mellan Stockholm och Helsingfors samt för Silja Europa som trafikerar mellan Tallinn och Helsingfors. Därmed kommer trafiken mellan Tallinn och Stockholm återigen att pausas, samtidigt som linjen till Helsingfors enbart kommer att köras med ett fartyg, Silja Symphony.

Enligt Tallink Siljas kommunikationschef Erika Janson rör beslutet, som fattats av styrelsen för Tallink Grupp, trafiken under första kvartalet 2022.

– Pandemin är inte över och för fortfarande med sig utmaningar, och styrelsen har därför beslutat att under vår normala lågsäsong då passagerarsiffrorna är lägre helt oavsett, tillfälligt ta vissa fartyg i trafik, skriver hon till Sjöfartstidningen.

Silja Serenade tas tillfälligt ur trafik mellan 10 januari till 25 mars 2022, Baltic Queen tas ur trafik 11 januari till 18 februari 2022 och Silja Europa mellan 10 januari till 11 mars 2022. Enligt Erika Jansson kommer Silja Europa dock att trafikera Helsingfors–Tallinn under vissa datum under perioden.