Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Tallink gör fartygsrockad

Tallink har nu offentliggjort att färjorna Silja Europa och Baltic Princess byter plats i vinter. Silja Europa ersätter Baltic Princess på linjen Helsingfors–Tallinn den 23 januari 2013. Baltic Princess inleder den 1 februari 2013 trafik på linjen Stockholm–Åland–Åbo. Tallink uppger att skiftet av fartyg kommer att inverka positiv på den ekonomiska utvecklingen med ökad kostnadseffektivitet för båda linjerna och att Åbolinjen dessutom får ny vind i seglen. Konkurrensen på Åbolinjen ökar nämligen efter det att Viking Line sätter sitt nybygge Viking Grace i trafik i mitten av januari 2013.

Efter fartygsbytet har Tallink två systerfartyg i Silja Lines trafik på Åbolinjen, Baltic Princess och Galaxy. På Finska viken uppges Silja Europa svara på en ökad efterfrågan på den estniska marknaden. Vidare upplyser Tallink att Silja Europa är effektivare på korta och långsammare linjer, där bunkerförbrukningen kan reduceras. Baltic Princess har nyare teknik ombord och kan opereras effektivare på Åbolinjen, varvid miljöpåverkan minskar.

Baltic Princess är byggd i Raumo 2008 och Silja Europa i Papenburg 1993. Silja Europa beställdes och planerades av svenska Viking Line-partnern Rederi AB Slite, som tvingades lämna över nybygget till Silja Line kort före leveransen på grund av de ekonomiska problem som sedan ledde till rederiets konkurs.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.