Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Tallink förbättrar resultatet under Q2

Tallink noterar en märkbar resultatförbättring för andra kvartalet 2017. 

Tallinks omsättning ökade med 3 procent till 451,5 miljoner euro under första halvåret 2017. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 54,1 miljoner euro (52,4 miljoner euro under första halvåret 2016). Nettoförlusten för perioden uppges till 2,4 miljoner euro (-2,2 miljoner euro). Siffrorna är inte reviderade.

Däremot har resultatet kraftigt förbättrats under andra kvartalet 2017, då gruppen redovisar en vinst på 17,9 miljoner euro, jämfört med 9,8 miljoner motsvarande kvartal i fjol. Under första halvåret 2017 var förlusten 20,3 miljoner euro.

Skärpt konkurrensläge

Tallink meddelar att halvårsresultatet påverkas av planenligt underhåll av fem fartyg under första kvartalet och att konkurrensläget i trafiken mellan Finland och Estland har skärpts. Under andra kvartalet 2017 påverkades gruppens resultat positivt av bland annat ökad kapacitet på flera linje på grund av omplacering av fartyg och att påsken i år inföll i början av andra kvartalet. Däremot var bunkerkostnaderna högre under andra kvartalet 2017 än motsvarande kvartal 2016.