infrastrukturplan

  • Remiss. Sjöfartsverket är kritisk till att sjöfartens potential inte avspeglas i det underlag som ska ligga till grund för regeringens infrastrukturproposition i vår. Det krävs större åtgärder riktade mot sjöfarten för att nå regeringens mål om överflyttning av gods från land till sjö, menar myndigheten.