Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Container | Regelverk | Säkerhet

Sveriges åsikt i containerfrågan oklar

Sveriges officiella åsikt i frågan om det ska obligatoriskt att verifiera vikten på containrar innan lastning är ännu inte fastställd. Detta trots att det IMO-möte där ärendet ska tas upp inleds redan på måndag.  

Det innebär att Andrea Ahlberg, internationell samordnare vid Transportstyrelsen och ledare för Sveriges delegation på mötet med IMO:s underkommitté för ”Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers” (DSC 18), i sin tur inte kan säga så mycket om vad Sverige egentligen har för åsikt om det hela. 

– Nej, vi har inte fått våra instruktioner från Regeringskansliet ännu så därför kan jag säga så mycket om vad vi tycker i frågan. Rent spontant kan jag ju tycka att det är positivt med de förslag som har lämnats, men jag vågar inte säga något officiellt. På måndag när mötet börjar kommer vi att ha fått våra instruktioner, och då kan jag berätta mer. 

Inte orolig

Andrea Ahlberg låter inte särskilt orolig över att man bara några dagar innan mötet i London inleds fortfarande inte är informerad om den svenska hållningen. 

– Nej, mötet börjar ju först på måndag och det är dessutom mycket möjligt att det dröjer en bit in i veckan innan detta ärende kommer upp på agendan. 

Två metoder 

Den stora förändringen med det förslag som presenterats inför mötet är att det ska bli obligatoriskt att verifiera vikten för varje container innan den lastas, vilket det alltså inte varit tidigare, och att det är befraktaren som ska vara ansvarig för att så sker. Som Sjöfartstidningen tidigare skrivit föreslås att befraktaren ska kunna välja mellan att använda någon av två metoder för själva verifieringen.   

– Som jag förstår det har man tidigare bara använt sig av verifiering av containrar när det gällt större fartyg, säger Andrea Ahlberg. 

Sju i delegationen 

Delegationen från Sverige består av sju personer, med representanter från Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen samt MariTerm, ett företag som bland annat arbetar med lastsäkring. 

– Varje sådant här ärende föregås av att vi har en så bred beredning som möjligt, där vi frågar berörda parter vad de anser. Sedan arbetar vi fram ett förslag ihop med Näringsdepartementet, som är ”vårt” departement. Det förslaget lämnas sedan till Regeringskansliet där det skickas runt bland flera olika departement för justeringar och kommentarer. Till slut får vi tillbaks ärendet och får då våra instruktioner, säger Andrea Ahlberg, som förklarar att det inte är ovanligt att ändringar av IMO:s regelverk brukar dra ut på tiden. 

Nytta mot kostnader

– När IMO ska genomföra nya krav och ändringar av regler väger man alltid nytta mot kostnader, det är därför det brukar ta lång tid. Men om man nu först tillsätter en arbetsgrupp som ska arbeta med det här på mötet i nästa vecka så är bara det ett tecken på att man visar allvar. Sen återstår ju att se om man dessutom väljer att lämna ett förslag som IMO och MSC ska besluta om, säger Andrea Ahlberg, internationell samordnare vid Transportstyrelsen och ledare för Sveriges delegation på mötet i London i nästa vecka.     

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.