Kategori: Miljö | Ekonomi | Regelverk

Svavelreglerna skjuter dieselpriset i höjden på land

Enligt en konsultrapport från Sweco beställd av intresseorganisationen Skogsindustrierna kommer priset på diesel att stiga med 80 öre per liter i samband med att de nya svavelreglerna införs i ECA 2015. Om det blir brist på diesel, vilket många experter tror, kan priset per liter öka med 1,1 kronor.Tidigare beräkningar från Sjöfartsverket har visat på en kostnadsökning för sjöfartstrafiken på minst SEK 13 miljarder kronor per år. Det nya i rapporten är att man nu även ser en negativ effekt för landtransporter.– Skogsindustrierna har tidigare varnat för att ökade kostnader för sjötransporter hotar hela basindustrins konkurrenskraft och riskerar att leda till minskad sysselsättning. Men studien om dieselprisets konsekvenser visar ytterligare omfattande effekter för hela samhället, säger Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna.