Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Styrsöbolaget köper två fartyg

Styrsöbolaget lägger två fartyg till flottan och startar samtidigt reguljär pendeltrafik mellan centrala Göteborg och Södra skärgården.

I takt med att Göteborg expanderar reser allt fler kollektivt. Styrsöbolaget utökar därför kapaciteten genom att köpa in två fartyg, Walona och Lagnö, som ska stötta den befintliga trafiken. Affärerna blev klara strax innan trafikuppdraget till Stenpiren i centrala Göteborg utökades.

Knyta ihop trafikslag

– Vi har haft en positiv resandeutveckling tack vare Stenpiren här i Göteborg. Jag ser att det finns många möjligheter att bättre nyttja de vattenvägar som vi har i Sverige, inte minst i storstadsområdena som Göteborgs skärgårdar och Mälardalen, genom att knyta ihop båttrafiken med övrig kollektivtrafik, säger Bertil Pevantus, vd för Styrsöbolaget.

Investeringen i nya fartyg kommer bara några dagar innan Styrsöbolaget startar reguljär pendeltrafik med skärgårdsbåtar mellan Södra skärgården och Stenpiren i centrala Göteborg, via Saltholmen och Lindholmen den 11 december efter att ha framgångsrikt kört sommartrafik under två år.

Charterbåt och vägfärja

Fartygen är av olika karaktär och kommer innan de driftsätts genomgå en anpassning för att möta de behov som Styrsöbolaget ser. Walona, byggt 1985 i Norge, har under de senaste åren fungerat som charterfartyg, men även tidigare utfört kollektivtrafik till och från Koster. Fartyget är 30 meter långt, kan ta 250 passagerare och köra i 18 knop. I och med övertagandet döps Wallona om till Kungsö.

Lagnö är en vägfärja, ex Korpo byggd 1957 i Finland, som tidigare har gått i reguljärtrafik mellan Norra Lagnö och Östra Tynningö öster om Stockholm och kommer först och främst att transportera bilar och gods till Göteborgs södra skärgård. Fartyget är 43,6 meter långt och kan köra i 9 knop.