Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Arbetsmarknad | Ekonomi

Strejkvarsel i skärgårdstrafiken

Sjöbefälsföreningen varslar om strejk i skärgårdstrafiken. Strejken startar den 12 april, om inte ett avtal träffats med motparten Almega innan dess.

Enligt Sjöbefälsföreningen är orsaken till varslet att föreningen vill ha ett avtal med lika villkor i skärgårdstrafiken, istället för tre olika avtal som det är idag. Vidare uppger Sjöbefälsföreningen att man vill ha ett rättvist lönesystem med tarifflöner, vilket innebär att lönen räknas upp enligt en tariff beroende på hur många år du har jobbat. Enligt Sjöbefälsföreningen vill arbetsgivarna istället ha en individuell lönesättning, vilket föreningen menar inte fungerar i skärgårdstrafiken.

– Tarifflönesystemet upplevs av våra medlemmar som rättvist och transparent. Det är inte rimligt att ha individuell lönesättning på en arbetsplats där du knappt träffar din chef, och där chefen inte ser hur du sköter ditt jobb. Risken är att det blir godtyckliga omdömen som ligger till grund för lönesättningen, vilket bara skapar frustration hos de anställda, säger Mats Jäderland, vd på Sjöbefälsföreningen, i ett pressmeddelande.

Tvistefråga tidigare

Frågan om lönesättningen bland de anställda i skärgårdstrafiken är långtifrån ny och har varit föremål för tvister mellan såväl Sjöbefälsföreningen som Seko Sjöfolk och motparten Almega tidigare. När det gäller det nu lagda varslet kontrar Almega med att man i den förra avtalsrörelsen faktiskt enades med Sjöbefälsföreningen om att ersätta det tidigare systemet med ”stelbenta” tarifflöner med just individuell lönesättning. Enligt Almega har nu Sjöbefälsföreningen ändrat sig och vill ha tillbaka det gamla systemet.

– För två år sedan kom vi överens om att införa individuell lönesättning för sjöbefälen. Den överenskommelsen vill nu facket bryta. Då ska man komma ihåg att individuell lönesättning idag är den löneform som helt dominerar på arbetsmarknaden, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen, i ett pressmeddelande.

Stockholm och Göteborg

Sjöbefälsföreningens varsel omfattar en stor del av skärgårdstrafiken i Stockholm och Göteborg från den 12 april 2016 kl 00.00, om inte ett avtal har träffats innan dess. I Stockholm omfattas linjer som trafikeras av bland annat Utö rederi, Djurgårdens färjerederi, Skärgårdsrederiet och Strömma turism, och i Göteborg omfattas linjer som trafikeras av Styrsöbolaget. Hela listan på berörda rederier hittar du här.