Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Stort pengapaket till Kapellskär

Tre kvarts miljard – kommunfullmäktige i Stockholm beslutade under måndagskvällen om stora satsningar på Kapellskärs hamn.

Om- och utbyggnationerna innebär att en ny längre pir anläggs, en vik i hamnens södra del fylls ut, Sjöfartsverkets gamla anläggningar och Sjöfartsverkets vågbrytare rivs, en hamnbassäng fördjupas samt att ett grund sprängs bort. Kostnaden beräknas till 745 miljoner kronor. Arbetet inleds i slutet av september och 2016 ska den nya hamnen tas i drift. 

– Det är ett glädjande beslut som ger oss klartecken att genomföra den efterlängtade utbyggnaden av Kapellskärs Hamn. Beslutet ger oss möjligheter att möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer och fartygsstorlekar, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Färjelinjerna från Kapellskär till Åland drogs igång redan på 1960-talet, sedan dess har färjetrafiken och volymerna stadigt ökat. Idag är också hamnen en av Sveriges största hamnar för rullande gods (ro-ro). Halva godstrafiken med färjor till/från Finland, Estland och Åland går via just Kapellskär.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.