Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Tank

Stort intresse för LNG från Göteborg

Swedegas har nyligen genomfört en marknadsundersökning inom industrin och sjöfartsnäringen. Enligt företaget är intresset stort för att ställa om från olja till LNG.

 Ett 20-tal företag inom sjöfart, industri och gashandel har svarat. – Svaren visar tydligt att LNG är ett framtidsbränsle och att företagen är beredda att göra investeringar i takt med att LNG introduceras på den svenska marknaden, säger Lars Gustafsson som är vd för Swedegas.

Swedegas och Vopak planerar en terminal i Göteborg där Göteborgs Hamn investerar i hamnområdet. Terminalen blir öppen för alla så kunderna kan välja leverantör. Förutom att förse gasdrivna fartyg med LNG har terminalen kapacitet att förse industrin med hälften av dess gasbehov.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.