Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | Hamn/Logistik

Stena utökar Polentrafiken

Stena Line sätter in ett tredje fartyg på linjen mellan Karlskrona och Gdynia. Stena Alegra chartras in från systerbolaget Stena RoRo och gör tre returresor per vecka.

Stena Alegra, ex Norman Trader, sätts in på rutten för att möta den ökande efterfrågan på fraktkapacitet.

– Fraktkunderna är mycket viktiga för oss och nu förbättra vi servicen genom både fler avgångar och ökad kapacitet och det känns därför mycket bra att vi kompletterar med ett tredje fartyg. Fraktvolymerna har under de senaste åren ökat kraftigt på linjen och vi har kört med fulla bildäck under en lång period. Linjen Karlskrona-Gdynia är en viktig länk i varuflödena mellan Sverige och Polen, säger Jacob Koch-Nielsen, Freight Commercial Manager Scandinavia.

Stark ökning

Under 2012 ökade antalet fraktenheter på linjen med 7 procent och under det första kvartalet i år ökade antalet fraktenheter med 11 procent jämfört med första kvartalet 2012 enligt Stena Line som också uppger att satsningen ska ge ett 20-tal jobb i Blekingeregionen. Första avgången från Karlskrona blir den 8 juni och ökar kapaciteten med 20 procent inledningsvis. Det finns redan planer på fler avgångar per vecka längre fram. 

 – Vi ser en fortsatt mycket stor efterfrågan från våra fraktkunder som hänger samman en gynnsam ekonomisk utveckling i Polen och östra Europa. Lösningen med ett tredje Ropax-fartyg som seglar tillsammans med Stena Vision och Stena Spirit är mycket bra och Stena Alegra kompletterar dessa båda fartyg på ett bra sätt, säger Björn Petrusson, Group Freight Director på Stena Line.

Ropax-fartyget Sten Alegra byggdes 1998 på Sevilla Astilleros SRL och fraktar rullande last i 1.950 filmeter och 350 passagerare i 57 hytter i en fart av 22 knop.