Fotograf: Arkivbild

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Stena Lines framtid utreds ytterligare

Stena Line och Göteborgs Hamn AB förlänger sin utredning om vart Stena Lines Danmarkstrafik ska lokaliseras efter 2019. Att samsas med Tysklandsfärjorna har visat sig vara en allt för stor utmaning.

Stena Lines nya femåriga avtal för Masthuggsterminalen började gälla 1 januari i år. Men efter 2019 måste rederiet flytta terminalen till en annan plats, eftersom Göteborgs stad planerar bebyggelse längs centrala Älvstranden.

Sedan en tid har därför Stena Line och Göteborgs Hamn AB utrett var Danmarkstrafiken ska utgå ifrån, från och med 2020. Huvudspåret har tidigare varit att trafiken mot Danmark och Tyskland ska samsas vid Majnabbekajen. Något som nu visat sig bli en stor utmaning.

”Svår att genomföra”

– Att ha både Danmarks- och Tysklandsfärjorna vid samma kaj, innebär en stor belastning på ett relativt litet område, både på sjö- och landsidan, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Därför utvidgas nu utredningen till att försöka hitta andra alternativa placeringar av Danmarksterminalen. Utredningen leds av Göteborgs Hamn AB, men görs i samråd med Stena Line, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret.

”Välkomnar fortsatt utredning”

– Nu kommer vi utreda fler alternativ för att hitta en bra lösning såväl för Stena Lines verksamhet som för stadens utveckling. Stena Line är en viktig arbetsgivare i staden och deras 1,6 miljoner passagerare årligen bidrar med över 700 miljoner kronor i turismintäkter till Västsverige varje år. Så en bra placering för deras färjor är otroligt viktig, inte bara för hamnen och för Stena Line, utan för hela Göteborg, säger Magnus Kårestedt

– Vi har varit delaktiga i Göteborgs Hamns utredning och delar uppfattningen om att det finns stora svårigheter med en samlokalisering på Majnabbe och vi välkomnar därför en fortsatt utredning och dialog om vår framtida placering. Vår frakt- och passagerarverksamhet är viktig i regionen och framför allt när det gäller Danmarkstrafiken så är det stora inflödet av turister nära sammankopplat med ett centralt läge, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

Utredningen beräknas vara klar i oktober.

Kommentarer

 • Anonym

  Stigbergskajen

 • Anonym

  Fiskhamnen

  • Matros Ros

   Ett intressant alternativ. Själva hamnen används ju inte längre. Således behöver inte fiskföretagen ligga just där. Ge dom nya lokaler i något industriområde. Vore bra om de försvann från Fiskhamnen. Mycket av allt skräp i vattnet och på stränderna kommer därifrån.

 • Lennart sörensson

  Fyll ut mellan Tysklandsterminalen och Restaurang Sjömagasinet så får man plats med båda linjerna.

 • Anonym

  Låt stena ligga kvar

 • Rolf B Bertilson

  All sjöfartsverksamhet i Göteborgs hamn, såväl som i många andra svenska hamnar, är skyddad av ett riksintresse för sjöfart. Man kan därför inte avveckla nuvarande Stenaverksamhet längs älven utan att finna alternativ platsför samma verksamhet. Riksintressefunktionen fungerar bra här!

 • Inge Vidare

  Stenas Danmarks turister drar arligen in 700 milljoner.
  Hur mycket vantas de boende I de nya husen som skall byggas pa Majnabbe bidra med?

  • Kristoffer Helgeson

   Gissar att det bli höginkomsttagare som bor i de kvarteren, så de drar säkert in ganska mycket med inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms på allt de konsumerar. Dessutom har de inte tänkt lägga ner Danmarkslinjen, bara flytta den, så jag antar att den genererar viss inkomst även i framtiden.
   Nu har jag ingen aning om hur många bostäder som planeras i området, men gissar att de får plats med en del.

   • Inge Vidare

    Forvisso ar det sa.en man kan ju tanka att dessa hoginkomsttagare som ar malgruppen kan finna boende pa annat hall och fortfarande bidra till kommunkassan.
    Flyttar man Danmarkstrafiken alltfor langt bort sa faller ju de gaster bort som aker over dagen for att shoppa (eller dricka latte) vilket da ger ett inkomstbortfall bade for Stena och for kommunen eller dess kopman.

 • Anonym

  Götaverkenområdet har plats så snart det är rensat.
  Smidig förbindelse till centrum med Älvsnabben från Lundbystrand.

  • Inge Vidare

   Det blir omojligt. Hyresgasterna i de nya husen som kommer att att byggas pa Majnabbe och I Frihamnen kommer att klaga alltfor mycket pa storande oljud, lukt, luft och utsikt.

 • Anonym

  Flytta verksamheten i fiskhamnen (som lika gärna kan vara ute i fiskebäck). Förläng kajen från tysklandsterminalen utmed hela fiskhamnen. Problemet löst.

 • MJ

  Låt Danmarksterminalen ligga kvar där den är !!

 • Anonym

  Flytta allt till Danmark.

  • Inge Vidare

   Hur tankte du nu??

 • Anonym

  Skulle lagt stena till Frihamnen, centralt läge, järnvägsspår, spårvagn och bra ytor. I stället bygger man en motorbana !? Hur tänkte man där?

  • MJ

   Motorbanan endast temporär, den är borta nu. Dyra bostäder & Lattehak i massor är i pipen…..

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.