Stena Lines färjelinje Göteborg–Kiel ingår i den nya möjligheten för kombitrafik mellan Italien och Finland.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Stena Line och Wasaline i samarbete

En ny transportled mellan Finland och Italien som kombinerar järnvägs- och sjötransport lanseras av Stena Line i samarbete med Wasaline.

Ett samspel mellan sjöfart och järnväg är idén bakom Stena Lines nya led för kombitransporter mellan Italien och Finland. För sjötransporterna svarar Stena Lines färjor på linjen Göteborg–Kiel och Wasalines färja på linjen Umeå–Vasa.

– Trafiken mellan Verona och Göteborg är ett upplägg som Stena Line har kört i några år. Det är en kombination mellan Stena Lines fartyg från Göteborg till Kiel och ett samarbete med järnvägen ner till Verona från Kiel. Vad vi nu gör är att vi kopplar på det vi kallar för Three Links, ett konsortium vi har tillsammans med Green Cargo och Logent, och kopplar ihop oss med Wasaline så att vi kommer åt Vasa, säger Christer Kjellberg, Group Freight Rail & System Manager vid Stena Line till Sjöfartstidningen.

Start nästa vecka

Formellt kommer trafiken att köra igång i nästa vecka.

– Vi har högt fokus på att få allting att fungera. Det är många spelare i kedjan och det här är helt nytt. Vi hoppas att det kommer att ta skruv. Vi får först se det som ett slags test och drar sedan slutsatser på hur vi ska gå vidare.

Lasten kommer främst att bestå av gods i semitrailers, men Christer Kjellberg räknar också med att det kommer att bli en del containrar längre fram.

Bätrtre utnyttjandegrad

Från Verona i Italien transporteras godset med järnväg till Kiel i Tyskland, där det går med Stena Lines färjor till Göteborg. I Göteborg transporteras lasten med järnväg till Umeå och därifrån vidare med Wasaline till Vasa. Transporterna säljs av Stena Line.

– Som en del i Stena Lines strategi att öka utnyttjandegraden av befintligt tonnage i linjetrafik genom ökade volymer i chaufförsobunden frakt skapar vi inte bara lönsamhet för oss själva, utan möter också framtiden med ökade krav på hållbarhet och minskad miljöpåverkan, något i grunden väldigt positivt. Såväl färjorna som järnvägssystemet blir effektivare utnyttjat, säger Christer Kjellberg.

Förstärkt logistik

Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, tror att den nya transportmöjligheten kommer att bli intressant för Vasaregionen.

– Det har varit vår strävan från första början att öppna nya transportlänkar och hitta samarbetspartners. En viktig del av Wasalines strategi är att förstärka logistiken i området, säger han.

Kommentarer

  • Anonym

    Allvarligt talat! Detta var det mest krystade logistiksystem jag någonsin har hört talad om.

  • Anonym

    Kan man inte finna en mer rationell lösning för gods mellan Italien och Norra Finland ? Här finns utmärkta sjösystem som kan ta alla typer av lastbärare till exv Travemuende som har dagliga trafiker till en rad orter på Kontinenten, däribland Verona.Kiel slåss för sin existens och har dumpat prisbilden på Tyskland kraftigt. Stena Line var tidigare ett rederi som höll frakterna på en rimlig nivå.Numera är de prisdumpare på alla linjer särskilt Kiel ,Sassnitz och Rostock.

  • Anonym

    Men hur blir det med alla (långa) sjösystem from 1.1.2015? Rejält dyrare än nu, därför kan korta linjer + järnväg bli intressant

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.