Kategori: RoRo | Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart

Stena långtidschartrar från Cobelfret

Från början av september kommer Stena Line att ersätta de två nuvarande ropaxfartygen Stena Carrier och Stena Freighter på rutten Rotterdam–Harwich med de två mindre fraktfartygen Capucine och Severine. De två senare chartras in från Cobelfret under fem år.

– Marknadsvillkoren för linjen Rotterdam–Harwich har varit väldigt tuffa de senaste åren, huvudsakligen på grund av den hårda konkurrensen på Nordsjön samt den finansiella oron och recessionen som pågår i Europa, säger Pim de Lange, Stena Lines affärsområdeschef för Nordsjön, och fortsätter.

– Detta har lett till ett lågt kapacitetsutnyttjande på våra två nuvarande fartyg och som en konsekvens av det en klen ekonomisk utveckling för rutten.

Capucine och Severine byggdes 2011 respektive 2012 och har en kapacitet på 1.760 filmeter.Det är oklart vad som nu händer med Stena Carrier, byggd 2004, och Stena Freighter, byggd 2004.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.