Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank | Miljö

Stena Bulk utför bränsletest med använd matolja

Begagnad matolja är grunden för ett nytt hållbart bränsle som Stena Bulk kommer att testa på en MR-tanker de kommande veckorna.

Erik Hånell, vd och koncernchef på Stena Bulk, säger i ett pressmeddelande att avsikten med bränsletestet är att pusha på industrin och bana väg för en mer miljömässigt hållbar sjöfart.

– Vi vill kunna erbjuda våra kunder ytterligare alternativ med mindre miljöpåverkan i framtiden, och genom att genomföra testet i normal drift vill vi visa att vara hållbar inte behöver störa kärnverksamheten, säger han.

83 procent CO2-minskning

Bränslet är MR1-100 biobränsleolja och levereras av GoodFuels i Rotterdam, Nederländerna, och har bunkrats på Stena Immortal.

Enligt Stena Bulk så minskar man utsläppen av koldioxid med cirka 83 procent genom att använda bränslet i fartygets huvudmaskin, vilket i det här specifika försöket innebär 690 ton koldioxid. Siffrorna är beräknade från ett livscykelperspektiv, det vill säga det inkluderar även produktion och distribution av bränslet.

Bortsett från att bidra till en stor minskning av utsläpp av växthusgaser avger bränslet enligt Stena Bulk också betydligt lägre SOX-nivåer än vanliga bränslen som uppfyller kraven.