Viking Glory i Stockholms skärgård.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Stark start på 2023 för Viking Line

Det första kvartalet 2023 blev stabilt och enligt förväntningarna för Viking Line. Det meddelade bolaget under torsdagen.

År 2023 ser ut att ha börjat ljust för Viking Line. Det framgår av den kvartalsrapport som rederiet släppte under torsdagen. Rederiets rörelseresultat för kvartalet uppgick till -0,9 miljoner euro, vilket är en ökning med 19 miljoner euro jämfört med det första kvartalet 2022. Den totala omsättningen landade på 93,9 miljoner euro jämfört med 58,8 miljoner euro i fjol.

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det första kvartalet år 2023 har varit ett av de starkaste första kvartalen på över 10 år, även om resultateffekten av försäljningen av Rosella exkluderas, säger Jan Hanses, vd för Viking Line i en kommentar.

Ingen minskad efterfrågan

Rosella gjorde sin sista tur mellan Kapellskär och Mariehamn den 8 januari, därefter levererades fartyget till de nya ägarna i Grekland. Enligt rederiet har realisationsvinsten från försäljningen bidragit till att stärka kvartalets resultat, men det vilar i grunden på att passagerarvolymerna och fraktvolymerna stigit till planerade nivåer.

– Årets första kvartal har utfallit väl och ger anledning till optimism avseende helårsprognosen som vi i detta skede bibehåller oförändrad. Den efterfrågeavmattning som inflationen och ränteutvecklingen kunde orsaka har så här långt inte inträffat, säger Jan Hanses i pressmeddelandet.

Oförändrad helårsprognos

Av rapporten framgår också att under förutsättning att energipriserna bibehålls på nuvarande nivå och med beaktande av att realisationsvinsterna förväntas bli lägre än 2022, bedömer rederiet att resultatet före skatt blir något lägre än föregående år, vilket är samma slutsats som vid senaste rapporttillfälle. 


FAKTA: Viking Line januari till mars 2023 (Q1 2022)
Omsättning: 93,9 MEUR (58,8)
Övriga rörelseintäkter: 8,8 MEUR (6,0)
Rörelseresultat: -0,9 MEUR (-18,1 )
Finansnetto: -3,5 MEUR (-2,2). 
Resultat före skatter: -4,4 MEUR (-20,3).
Resultatet efter skatter: -3,7 MEUR (-16,2).