Fotograf: Wärtsilä

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Skrubbervatten utreds

Transportstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar.

Uppdraget, som ska redovisas den 1 oktober i år, går ut på att de båda myndigheterna tar fram en sammanfattning av relevanta data och föreslår inriktning på en svensk handlingslinje i frågan. 

Inriktningen ska ta hänsyn till miljöeffekter, ekonomiska effekter, förvaltningsrelaterade effekter, identifiera brister i tillgängliga data och om möjligt ta fram ny data.

4.000 fartyg med skrubber

Bakgrunden till regeringsuppdraget är reglerna om begränsning av svavelutsläpp från fartyg och den efterföljande ökade användningen av skrubbrar på fartyg. Enligt DNV GL:s uppskattning var antalet fartyg med installerat skrubbersystem uppe i 4.000 i mars i år. Majoriteten är av open loop-typ. 

Behövs mer fakta

I sitt beslut hänvisar regeringen bland annat till förbud mot utsläpp av tvättvatten från skrubbrar i vissa områden i Belgien och Tyskland, samt IVL:s rapport om tvättvattnets inverkan på den marina miljön. Frågan ska hanteras på IMO:s kommande MEPC-möte.

”För att en svensk handlingslinje ska kunna utarbetas inför den kommande hanteringen av frågan om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar behövs mer fakta”, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth och departementssekreterare Mattias Rust i infrastrukturdepartementets uppdragsbeskrivning.

De påpekar också att ”givet regeringens ambition att ur ett klimatperspektiv värna om sjöfarten behöver det även analyseras hur olika ställningstaganden påverkar sjöfartsnäringen och hamnar”.

Bjuder in sjöfartsbranschen

Transportstyrelsen och Havs- och Vattenmyndigheten bjuder nu in alla intresserade i sjöfartsbranschen till ett webinarium, som hålls den 24 april.

– Vår tanke med det här första webinariet, för det kan ju bli fler, är att presentera regeringsuppdraget, vad regeringen vill ha ut av det, lite om hur vi har valt att lägga upp arbetet och att ta in frågor från branschen, förklarar Caroline Petrini, sakkunnig miljö på Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning.

Mer information om webinariet och anmälan finns på Transportstyrelsens hemsida.