Fotograf: Destination Gotland

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer | Regelverk

Skotskt rederi hade ”orent anbud”

Den konkurrent som förlorade upphandlingen om Gotlandstrafiken mot Destination Gotland erbjöd sig att sköta trafiken till en lägre kostnad och med hela tre nya LNG-färjor. Trots det förlorade man mot Destination Gotland.

Detta framkommer av information om Trafikverkets upphandling som nu till vissa delar har offentliggjorts.  

Enligt lokaltidningen Gotlands Allehanda inkom tre anbud till Trafikverket, varav det ena snabbt kunde avfärdas som oseriöst. Det andra konkurrerande anbudet kom från det skotska rederiet David MacBrayne Ltd som planerade att bilda ett svenskt rederi vid namn Gotland Ferries. Detta svenska rederi skulle ägas av David MacBrayne Ltd samt dotterbolagen CalMac Ferries och Argyll Ferries, som har trafik på skotska västkusten och till Hebriderna.

Enligt anbudet skulle rederiet driva trafiken för SEK 384 miljoner per år, vilket är SEK 114 miljoner mindre än Destination Gotlands erbjudande. Dessutom ville man utöka såväl passagerar- som godskapaciteten. 

Enligt uppgifter till Gotlands Allehanda ställde dock det skotska rederiet krav – som Trafikverket dock inte har offentliggjort – under förhandlingarna som avvek från upphandlingsunderlaget:

– Hade vi godtagit kraven och accepterat anbudet hade vi antagit ett orent anbud. Då hade vi tvingats göra om upphandlingen om någon överklagat, säger Thomas Andersson vid Trafikverket till Gotlands Allehanda.