Fotograf: Ulf Hansson / Hurtigruten

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

Ska segla på död fisk

Hurtigrutens fartyg kommer i en nära framtid att gå på biogas gjord av fiskavfall.

Hurtigruten har tecknat avtal med Biokraft AS om leverans av biogas till Hurtigrutens fartyg som går längs den norska kusten. Det innebär att minst sex av Hurtigrutens fartyg tills 2021 ska konverteras till att drivas med en kombination av batterier, LNG och LBG, det vill säga flytande biogas, i det här fallet framställd av organiskt avfall från skogs- och fiskeindustrin.

Stor skala

Avtalet med Biokraft löper fram till 2027 och innebär att Hurtigruten som första rederi i världen tar biogas i bruk i stor skala, skriver rederiet i ett pressmeddelande.

– Detta är ett stort och viktigt steg för Hurtigruten, för Biokraft, för gröna lösningar i global shipping och inte minst för miljön, säger koncernchefen Daniel Skjeldam i pressmeddelandet.

Resurser och lösningar

Samarbetet mellan Hurtigruten och Biokraft betyder att världens största expeditionskryssningsrederi och världens största producent av flytande biogas går samman för att satsa på gröna lösningar. 

– Det som andra ser som sopor och problem ser vi som resurser och lösningar. Medan andra använder billig, förorenande tjockolja kommer våra fartyg bokstavligen att drivas av naturen. Vi hoppas att fler följer efter, säger Skjeldam.