Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Regelverk | Ekonomi

Sjöfartsverket: Vi har gjort rätt pensionsavsättningar

De fem vd:ar inom sjöfarten som i en tidigare debattartikel förespråkar att Sjöfartsverkets vinstkrav ska slopas har fel när det gäller Sjöfartsverkets pensionavsättningar. Det skriver verkets ekonomidirektör i nedanstående replik.   

På Di Debatt i lördags (den 26/11) (och på Sjöfartstidningens nyhetssajt, reds anm) skrev fem vd:ar inom sjöfarten en uppmaning om att ta bort Sjöfartsverkets vinstkrav.

Bland annat anges att ”de år Sjöfartsverket gjorde positivt resultat skickades överskottet till statskassan, i stället för att göra tillräckliga avsättningar för att klara de framtida pensionerna”.

Texten kan tolkas som att Sjöfartsverket inte har gjort de pensionsavsättningar som krävs för att säkerställa de framtida pensionerna till sin personal, vilket inte är korrekt.

Sjöfartsverket saknar möjlighet att påverka den nuvarande pensionsmodellen, som orsakar snedvridna effekter för Sjöfartsverket och de två övriga affärsverken. Sjöfartsverket har, liksom övriga två affärsverk inom staten, pensionsskulden i egen balansräkning, till skillnad från övriga myndigheter som i stället betalar premier.

Det är Statens Tjänstepensionsverk, SPV, som beräknar värdet av affärsverkens pensionsskulder. Varje höst fastställer styrelsen i SPV vilka beräkningsgrunder som ska gälla för affärsverkens pensionsskulder, vilket bland annat innefattar vilken räntesats som ska användas i beräkningen, baserat på ett genomsnitt av det senaste årets ränta.

Värdet av ändrade beräkningsgrunder för pensionsskulden uppgår för Sjöfartsverkets del till över 900 miljoner kronor under de senaste tio åren.

Dessa 900 miljoner är inte på något sätt liktydigt med att det inte har gjorts tillräckliga pensionsavsättningar tidigare, utan helt och hållet en effekt av den pensionsmodell som gäller för de statliga affärsverken, vilken Sjöfartsverket inte har eget mandat att besluta om.

Effekten av pensionsmodellen är att Sjöfartsverket drabbas av pensionskostnader som vida överstiger de nivåer som gäller för andra myndigheter.

Noomi Eriksson, ekonomidirektör, Sjöfartsverket

Synpunkter på debattartikeln? Skriv gärna i kommentarsfältet och gör din röst hörd! Tänk dock på att vi läser igenom och granskar alla inlägg varför det kan ske en viss fördröjning från det att du kommenterar tills det att kommentaren publiceras. Tänk gärna också på att om du skriver en kommentar så accepterar du våra regler för kommentering.

Kommentarer

  • Torsten på Kössö

    Jag förstår nog inte riktigt? På vilket sätt är den avsatta pensionsskulden, fastställd enligt SPV:s beräkningsgrunder, tryggad, d v s var finns medel tillgängliga när pensionsåtagandena successivt skall infrias?

  • Rolf B Bertilson

    Fråga till Noomi: varför drabbas SjöV särskilt jämfört med andra myndigheter? Vad är det som gör detta? Och, om Staten fortsätter ställa vinstkrav på SjöV så skulle Staten samtidigt kunna ge SjöV rätten att betala av på pensionsskulden med motsvarande belopp. Det skulle väl ha väsentlig effekt på SjöV kostnadsläge på sikt?

Artikeln är stängd för fler kommentarer