Kategori: Specialfartyg | Fartygsaffärer | Offshore

Sjöfartsverket tittar på ersättare till Argos

Sedan Argos togs ur bruk 2011 har Sverige varit utan oceangående forskningsfartyg. Nu har Sjöfartsverket fått i uppdrag av regeringen att undersöka om behovet av fartygskapacitet för forskning och undersökning kan lösas genom att till exempel använda Trafikverkets, Kustbevakningens, Försvarsmaktens och Sveriges geologiska undersöknings fartyg, eller genom att hyra in fartygskapacitet. Utredningen ska redovisas till regeringskansliet senast den 15 december 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.