Fotograf: Flickr.com/MetroCentric

Kategori: Politik | Hamn/Logistik

Sjöfartsverket tar strid om brofråga

Sjöfartsverkets styrelse vägrar skriva under trafikregleringsavtalet för Göta älv i dess nuvarande form – och vill se en högre bro mellan Göteborg och Hisingen.

– Sjöfarten på Göta älv ska fungera med så få hinder som möjligt. Därför måste sjöfartens intressen vara väl tillgodosedda för att vi ska kunna ställa oss bakom ett avtal, säger Ove Eriksson, direktör för affärsavdelningen på Sjöfartsverket.

För ungefär två år sedan beslutade trafiknämnden i Göteborgs Stad att den nya bron över Göta Älv, som ska ersätta den nuvarande bron som färdigställdes 1939, ska få en segelfri höjd på 13 meter. I december i fjol cementerades beslutet ytterligare då vinnaren av arkitekttävlingen om en lågbro presenterades.

Den främsta orsaken till att Göteborgspolitikerna vill ha det lägre broalternativet är att man därigenom får kortare påfartsramper och kan frigöra attraktiv yta för infrastruktur, kontor och bostäder. 

Ärendet avgörs i år

Men Sjöfartsverkets utgångspunkt är att brohöjden över Göta älv ska vara oförändrad jämfört med nuvarande förhållanden. Ärendet med bron ligger för närvarande på Mark- och miljödomstolens bord för avgörande någon gång under året.

2009 avgjorde Miljööverdomstolen att en låg gång- och cykelbro i Göteborg inte var tillåtlig eftersom den hade för negativa konsekvenser för riksintresset Göta älv och sjöfarten på den. Även den gången sa Sjöfartsverket nej till den föreslagna bron. 

– Vi har sökt samarbete med övriga aktörer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för samtliga inblandade parter. Därför har vi kommit en bra bit på väg i arbetet med ett gemensamt avtal, men enligt vår uppfattning är det inte tillräckligt i dagsläget ur sjöfartens perspektiv, säger Ove Eriksson.

Lång livslängd

Enligt Ove Eriksson vill Sjöfartsverket ha en diskussion med Göteborgs Stad för att kunna lösa frågan, och då gäller det inte bara själva brohöjden utan även omfattningen av antalet broöppningar, hur valet av lyftbro kommer att påverka sjöfarten och risken för ytterligare restriktioner för sjöfarten i framtiden och i vilken omfattning broöppningarna stör landtrafiken (buss- och spårvagnstrafik och bilister).

– Den föreslagna bron har en beräknad livslängd på 100 år. Därför måste vi även ha den framtida sjöfartens behov i åtanke i den fortsatta dialogen med övriga parter.

Planprocessen fortsätter

Men frågan är egentligen hur villigt Göteborgs Stad är att ändra på den planerade brohöjden.

 – Jag lyssnar jättegärna på förslag men jag tänker inte avbryta någon planprocess nu, det kan jag säga, sa Johan Nyhus (S), ordförande i Trafiknämnden i Göteborg, i en debatt arrangerad av Swedocean i februari i år, och fortsatte:

– Det kommer ofta folk till mig och visar idéer på tunnlar, klaffbroar och allt vad det är och jag lyssnar gärna. Jag tycker att det är roligt men jag har ännu inte sett någon som är så väl underbyggd som det alternativ vi har. Visa mig gärna den lösning med en 19 meter hög bro som inte tar mer plats.

Kommentarer

 • Jörgen Andersson

  Får förslaget om en ”låg-bro” gå igenom, så är detta ytterligare ett dråpslag mot Svensk sjöfart och handel. Detta att jämföra med nedläggningen av den Svenska varvsindustrin och Rederiernas utflaggning, beroende på olika beslut i riksdagar
  och regeringar.
  Undertecknas av:
  Jörgen Andersson
  Markegångsvägen 22
  743 30 Storvreta

  • Cyklande Göteborgare

   Svensk sjöfart mår väl inte särskilt bra av detta nej, men Svensk handel ska nog inte påverkas Jörgen.
   I mina ögon vore det bäst med att gräva ned hela bron 5 meter under vägen, men det är inte hållbart naturligtvis, och med det sagt köper jag gärna en lågbro.

   • Också Göteborgare men med annan åsikt

    Till Cuklande Göteborgare; Är ditt svar till Jörgen Anderssons baserat på kunskap eller bara allmänt tyckande?

    • Johan

     Vilket svar tänker du på? Allmänt tyckande?
     Tycker du att mitt svar består av en herrans massa fakta? Nej, det består till största del av tyckande. Det ser du väl?
     Däremot konstaterar jag att Svensk sjöfart inte mår bra av en lågbro, samt att Svensk handel knappast skulle påverkas av en lågbro. Svensk handel står inte och faller med en lågbro. Svensk handel är ganska mycket kära du.
     Men som sagt, Svensk sjöfart, eller närmare bestämt Vänersjöfarten, står i mångt och mycket och faller med en lågbro.
     Undrar du något mer eller har du något att tillföra debatten? Du har ju en annan åsikt skriver du. Skriv gärna vad du baserar din åsikt på då istället för en massa smörja.

 • Joker

  Kanske en ny Älvsborgsbro på 13m hade passat i stadsbilden…..vad ska ni Göteborgare ha alla båtar till 🙂

 • Anonymous

  Hela Göteborg förutom Nyhus vill ha en tunnel för spårvägen och bussarna … Suck

 • Erik

  ”Jag lyssnar jättegärna på förslag men jag tänker inte avbryta någon planprocess nu, det kan jag säga, sa Johan Nyhus (S)”. Skillnaden mellan att tala med Nyhus eller en vägg är med andra ord inte särskilt stor.

 • EoLus

  Spelar ingen roll om bro eller tunnel – när Kia A (M) o Annelie H (S) o Mats (V) = (Avd. RISK-INTRESSEN) fått igenom sin Vindplats Gbg, som stoppkloss för all sjöfart. Såvida inte MarkoMiljöDomstolen gör ett korrekt domslut….. Göteborgs/Vänern = RIKS-INTRESSE. Med korrekta säkerhetsavstånd finns ingen farled att gå på mellan ”Vindplatsparken ” Brännö i syd och Fotö/Grötö i norr ! Propeller-giganterna kommer att vara 200 meter höga dvs – lika höga som pelarna på Älvsborgsbron. Och inte bara 4 st. utan ca 15 – kanske 18 om dom får som dom vill…. Styret i Gbg stryper all sjötrafik innanför Fotö ! Fint va ? Tur att det är val ihöst !

 • Göteborg

  Packet som sitter i Komunen här i Göteborg är inte kända för att fatta rätt beslut,som någon sa tidigare de é tur att det är val i höst så vi får bort Trädkramarna och Sossarna.

  • Jan-Erik Mehtola

   Vis (nåja) av tidigare erfarenheter tror jag dessvärre att göteborgarna är för korkade för att rösta på något annat än den rödgröna röran. Inför varje val har man hört folk gnälla och gny över allt och säga att de har röstat på de rödgröna för sista gången. När det sedan är val röstar de på S/MP lika förbannat. Så göteborgarna har den staden de förtjänar. Tur att man bor på rätt sida om kommungränsen (Härryda).

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.