Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Regelverk | Politik

Avgifter kan vara otillåtet höga

Efter en granskning anser Riksrevisionen att det finns oklarheter kring Sjöfartsverkets höjning av farledsavgifterna och att de kan ha höjts högre än tillåtet.

Riksrevisionen granskar svenska myndigheter och när de under våren tittat närmare på Sjöfartsverkets årsredovisning för 2018 har de upptäckt en del oklarheter, bland annat vad gäller Sjöfartsverkets höjning av farledsavgifterna.

”Riksrevisionens granskning visar på oklarheter kring hur restriktion i regleringsbrevet för höjning av farledsavgifter har tolkats och att avgifterna kan ha höjts mer än vad som är tillåtet”, skriver Riksrevisionen i sin sammanfattning.

Skarp kritik från branschen

Huvuddelen av Sjöfartsverkets verksamhet finansieras av farledsavgifterna och höjningen som gjordes under 2018 genomfördes bland annat för att möta upp mot förlorat stöd från regeringen. Höjningen gjorde att förra året slutade på plus för myndigheten men branschen riktade skarp kritik mot avgifterna.

I regleringsbrevet för Sjöfartsverket från 2018 står:

”Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med 2004. Fr.o.m. den 1 januari 2019 gäller i stället att höjningar av avgifterna får öka med högst konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS).”

Höjdes högre än nettoprisindex

Enligt Riksrevisionen har Sjöfartsverket tolkat villkoren som att det är taxorna för avgifterna som får höjas med högst nettoprisindex, och att villkoren inte styr den totala ökningen av intäkterna för farledsavgifterna. Granskningen visar att intäkterna från farledsavgifterna har ökat med 25 procent sedan 2004, samtidigt som nettoprisindex enbart har ökat med 15 procent.

Riksrevisionen menar att den tolkningen kan ifrågasättas och rekommenderar att Sjöfartsverket kontaktar Regeringen och ber om ett förtydligande kring hur restriktionen för höjningar ska tolkas och om 2018 års höjning är i enlighet med regeringens intentioner.

Mer kritik

Utöver att Riksrevisionen riktar kritik mot höjningen av avgifterna ifrågasätter de också Sjöfartsverkets kontroller av fartygsanmälningar. Riksrevisionen menar att myndigheten brister i kontrollen av att alla fartyg över 300 bruttoton anmäler sig vid ett hamnanlöp och att de uppgifter som lämnas i fartygsdeklarationer faktiskt stämmer.

Utöver kritik mot hanterandet av farledsavgifterna fann Riksrevisionen också brister i hur myndigheten hanterar körjournaler och bränsle för tjänstebilar samt hur de hanterar rapportering av bisysslor.

Verkets kommentar

Under fredagen kom Sjöfartsverket med en kommentar till Riksrevisionens granskning.

”Riksrevisionen granskar alla myndigheter årligen. Granskningarna kan vara ett stöd för Sjöfartsverket i arbetet mot ständiga förbättringar. Årets revisionsrapport fick vi till oss för tre dagar sedan (den 7 maj). Sjöfartsverket kommer nu att analysera innehållet i rapporten och följa upp den i svar till Riksrevisionen senast den 30 juni”, skriver de i sin kommentar.

Hela Riksrevisionens granskning finns att läsa på deras hemsida.