Fotograf: Anna Janson

Kategori: Miljö

Sjöfartsrådgivaren lotsar vidare mot klimatmålen

Sjöfartsverket inrättar Sjöfartsrådgivaren. Bakom benämningen står verkets rederidirektör Fredrik Backman tillsammans med ett team av verkets kunniga anställda.

Syftet med satsningen är att Sjöfartsverket vill bidra aktivt till arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål genom att stimulera överflyttning av gods från land till sjö.

– Vi vill göra det så lätt som möjligt för landets företagare att gå från land- till sjötransporter. Som expertmyndighet på området vill vi nu dela med oss av och stödja förmedlingen av vår och andras kunskap för att förenkla den övergången. Som en del inom detta arbete har jag i dag beslutat att tillsätta Fredrik Backman som sjöfartsrådgivare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Underlätta omställningen

Sjöfartsrådgivarens jobb blir att medverka till överflyttning från land- till sjötransporter. Inom den nya rådgivande rollen ingår ett särskilt uppdrag för att underlätta omställningen för främst små och medelstora företag. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter och branschen, skriver Sjöfartsverket.

”Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar”

– Den svenska sjöfarten är en mycket viktig pusselbit i arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Men för att uppnå målen måste allt fler företagare ställa om sina transportkedjor från mindre klimatsmarta alternativ. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. Men också att sjöfarten till skillnad från både det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider av någon kapacitetsbrist, säger rederichef Fredrik Backman.

Tredjedel av utsläppen

Redan i dag svarar de svenska inrikestransporterna för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har Sveriges riksdag sedan tidigare också fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Samtidigt visar tidigare beräkningar från Trafikverket i stället att mängden gods kommer att öka med 65 procent fram till år 2040.

Fredrik Backman, som själv är sjökapten i grunden, arbetar sedan tidigare som ansvarig chef för Sjöfartsverkets rederi och har dessförinnan mångårig erfarenhet inom sjöfartsbranschen.