Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik

Single Window framme vid målet

Efter ett flertal förseningar införs Maritime Single Window-portalen fullt ut från och med idag torsdag. Kritiken mot portalen har på sina håll varit tuff, något man på Sjöfartsverket är medveten om.

– Allt som har med harmonisering att göra är svårt. Det är helt klart det som har varit besvärligast med det här projektet, säger Jörgen Sjöholm, projektledare på Sjöfartsverket och den som lett det svenska införandet av den EU-gemensamma Maritime Single Window-portalen.

Enligt Jörgen Sjöholm handlar det för Sveriges del om att det tagit tid att få de berörda myndigheterna – det vill säga Sjöfartsverket, Tullverket, Kustbevakningen och Transportstyrelsen – att enas och dra åt samma håll. Det har i sin tur gjort att det elektroniska inrapporteringssystemet, som innebär att allt som handlar om exempelvis ISPS-formulär, fartygslast, Crew Effects, Ship Store List, farligt gods och avfall samt passagerar- och besättningslistor ska registreras digitalt i en enstaka portal på webben, blivit försenat flera gånger om.

Stegvist införande

Sist ut i Sverige att ansluta sig fullt ut till MSW är Tullverket, som sedan februari tillämpat ett stegvist införande av portalen där man låtit ett antal aktörer i veckan få börja rapportera till systemet.

Men från och med imorgon torsdag är alltså även Tullverket helt integrerat med MSW-portalen. 

– Även om vi på Sjöfartsverket fick rollen att leda MSW-projektet så har vi inte bara kunnat gå in och peka med hela handen och bestämma hur exempelvis Tullverket eller Kustbevakningen ska ha det. Alla har haft sina egna olika önskemål, och så har vi fått gå in och jämka, säger Jörgen Sjöholm och fortsätter:

– Men nu är alla myndigheter i drift, och det känns förstås bra.   

Tröskel

Reaktionerna från branschen har som sagt bitvis varit hårda, även om Jörgen Sjöholm menar att vissa haft lättare än andra att ta till sig systemet.

– I de fall där man har varit elektroniska tidigare, som i Göteborgs hamn eller där man använt sig av SafeSeaNet, har det inte varit några problem. Men när det gäller exempelvis Tullverket, dit man tidigare bara kunnat faxa in sina dokument, så blev det förstås en tröskel att kliva över med det här nya, digitala sättet att rapportera. Detsamma har gällt Kustbevakningen, dit man förut kunnat rapportera allt via e-mail.   

”Stor frustration”

Ett konkret exempel på en negativ förändring som fartygsagenter och andra användare varslat om har gällt inrapporteringen av passagerarlistor och crew effect-listor. Med det nya MSW-systemet skulle de plötsligt knappas in i Excel-dokument istället för att bifogas som pdf:er eller – som tidigare – helt enkelt faxas in.

– Jag vet att det varit stor frustration kring dessa listor, och att det blivit merarbete för mäklarna när de fylls i lite hur som helst av skepparna. Men vi kommer att fortsätta att utveckla det arbetet och vi har även en del annat kvar vi vill förbättra. Jag tror att det kommer att bli bra till slut, säger Jörgen Sjöholm.

Ingen EU-harmonisering

Som Sjöfartstidningen tidigare skrivit om, bland annat i majnumret av papperstidningen, så har Single Window-införandet även kritiserats hårt för att portalerna inte ser likadana ut i hela Europa – något som den svenske projektledaren är den förste att beklaga.

– Det är så med EU, de säger bara att något ska göras och så är det upp till varje land att göra som de säger. Vi hade ju AnNa-projektet där vi försökte få till harmonisering mellan 14 europeiska länder, men det var inte bindande på något sätt. Så när i princip alla länder fick sina portaler försenade så gjorde man det viktigaste först i varje land, det vill säga införde portalerna så fort som möjligt. Till slut var det i stort sett bara vi i Sverige plus några länder till som följde AnNa-anvisningarna. 

Hoppas på fortsättning

Jörgen Sjöholm hoppas dock på att det europeiska harmoniseringsarbetet fortsätter i något annat forum.

  Förhoppningsvis kommer det att göras inom IMO, eller ännu hellre inom EMSA – de arbetar ju mycket med liknande projekt som handlar om synkronisering av data.

När det gäller den svenska MSW-portalen är uppdraget som utgick från EU-direktivet färdigt i och med Tullverkets anslutning. Samtidigt återstår en del annat arbete innan projektet är helt avslutat.

– Vi har bland annat lotsbeställning och farledsdeklaration kvar att göra, de bitarna lade vi sist och de kommer den 5 oktober. Då är allt avslutat, säger projektledaren Jörgen Sjöholm och tillägger:

– Efter det så kommer det som sagt att komma förbättringar efterhand. Vi har ju förstås haft mycket fortlöpande kontakter med sjöfartsnäringen under hela projektets gång, och vi vet bland annat att en mobil version är efterfrågad som vi gärna vill ta fram. Den kommer att förenkla mycket.

Vad tycker ni läsare om Maritime Single Window-portalen? Skriv gärna och kommentera här nedan! (Som vanligt läser vi och granskar samtliga kommentarer innan de publiceras.)

Kommentarer

 • Mathias Bilenberg

  Arbetsbörda och opraktiskt! Vi har länge fått erfara att man inte tar arbetsmängden ombord i beaktande, men med NSW-systemen har allt blivit sämre för de som arbetar ombord. Istället för standard IMO-listor har man nu (endast i Österjöområdet) 5 olika typer av blanketter i 6 länder. Var ligger standardiseringen i den ekvationen?

  • Captain M

   Detta är enligt mig också en avvikelse från direktivet, som tydligt nämner att FAL konventionens formulär ska gälla

 • Fredrik Andersson

  Jag kan bara säga att ombord har arbetsbelastningen i samband med införandet av MSW ökat med oändligt många timmar. Utan att jag som befälhavare i princip inte vinner något alls. Dels för att ännu finns det agenter och annat folk som trots MSW vill ha sina uppgifter mailade prearrival. Samt givetvis i pappersform vid ankomst. Och dels så har det verkligen varit svårt att få vissa av funktionerna i MSW att funka som tänkt. Vissa del har jag inte ens förstått vad och hur det skall fyllas i.

  Och att MSW inte ser likadant ut i alla EU-länder visar oxå hur illa det blir. Det skapar än mer arbete och irritation ombord. Sen kan Sjöfartsverket tycka att det är synd att det inte är lika överallt men det drabbar ju inte dem. Bara oss ombord.
  Och fungerar inte din uppkoppling tillräckligt bra mot internet vissa dagar ja då fungerar ju inget av detta.
  Har näringen fått vara med och tycka något om hur detta skulle införas eller blev det som vanligt, dvs ålagda att ”nu skall det göras så här”?

  Dock skall MSW/SjöVs supportavdelning ha en eloge för att de har verkligen ställt upp och varit till stor hjälp när man kontaktat dem.

 • Anonymous

  Har använt mig av MSW de sista halvåret. Fungerar fantastiskt bra! Ska bli spännande imorgon?! Tror de kommer bli mycket lättare för oss om bord!! En eloge till alla inblandade!!

  • Anonymous

   Full respekt för din hållning även om jag anser den vara långt från verklighetens krav på ansvar/genomförande och kvalitet i ett projekt. Tvivlar dock på att dina erfarenheter kommer från arbete i fartyg i internationell fart. (Undantaget färja)

 • Fredrik

  Idén är god med ett gemensamt rapporteringssystem i Europa. Men systemet skulle byggts och provats från början av ansvarig myndighet. Därefter skulle en färdig och lättarbetad programvara skickats till användarna. En gemensam programvara där man för in alla uppgifter en endå gång i rätt format och sedan någon form av valfunktion då man sammanställer listorna. MSW liknar enligt mitt tycker ett dåligt hemmasnickrat exel program som en nybörjare i excel gjort. Inte det minsta seriöst enligt mitt tycke. Man pratar hela tiden om vikten att minimera befälhavarens arbetsbörda för att kunna leva upp till kraven om bla vilotid. Med system som är utformade på detta sättet så ger det rakt motsatt effekt. ska jag tex passera Kiel kanalen på resa till Hamburg och Wilhelmshaven så måste all information fyllas i på tre i det närmaste identiska system och mailas till resp agent. Dock så godkänner man inte samma fil då dessa skiljer sig något åt. Så inte ens inom samma land kan man hålla sig till ett system. Mängden information som ska uppges varierar den också enormt från hamn till hamn vilket kan tyckas märkligt. Jag tror nog alla som jobbar med detta ser positivt på ett system som detta under förutsättning att det underlättar arbetet ombord och för agenter i hamnarna.

  Gör om, gör rätt är mitt råd

 • Captain M

  Saxat från inledningen till direktiv 2010/65/EU:
  ”For the facilitation of maritime transport and in order to reduce the administrative burdens for shipping companies, the reporting formalities required by legal acts of the Union and by Member States need to be simplified and harmonised to the greatest extent possible.

  It should deal solely with how the information procedures can be simplified and harmonised, and how the information could be gathered more effectively.”

  Resultatet blev tyvärr det rakt motsatta. Otroligt

 • Befälhavare Jan Wikström

  Ja, resultatet blev en katastrof för skepparna. Även om det skulle börja fungera i Sverige. Så är det så att VARJE land har tolkat detta egentligen ganska ok… bara att ALLA listor har en egen utformning, t.o.m. i vissa länder så olika agenter har olika versioner. Tyskland lär ha 4 versioner…Så nu fyller jag varje dag på en coaster samma saker i listorna, namn, pass osv. För det mesta så skiljer sig bara var i bladet man fyller i datan, men alla länder skall ju ha sina egna listor. Hur kommer det sig att man inte gjorde detta från början via IMO? Vi hade ju crewlistor etc som gällde i varje land, nu tog ”förbättringen” hand om detta. Jag var ju glad när jag läste att detta skulle göras…. borde ju ha lärt mig redan…

 • Användare MSW

  Det mest förvånande kring att Tullen nu anslutit är att de i sina instruktioner skrivit att rapporteringen via MSW inte innebär att ansvaret att rapportera på tidigare sätt försvinner. De vill alltså ha rapportering på två vägar av samma information – inte ok!

 • BFH ACL

  Som Befälhavare och användare av både det tyska och svenska MSW kan jag bara konstatera att det har skapats ett monster. olika filer med samma information ska fyllas i för olika länder. ibland olika filer för samma land. Den tyska jag använder får man inte klippa och klistra i utan allt måste knappas in tecken för tecken. Gjorde misstaget sist när jag kopierade besöks ID från ett mail från agenten och hela filen låste sig. fick börja om från början med en ny filmall. I det Svenska systemet har något ljushuvud kommit på att alla platser ska fyllas i med UNLOCCODE. Det skapar flera timmars extrajobb när man ska söka efter platser i Polen, Rumänien, Finland, Sverige och Pilippinerna. Alla platser är inte listade och då ska man tydligen välja den närmsta staden. Hur ska jag veta det. Ska jag gå runt i fartyget och fråga om dom vet vilken den närmsta staden med UNLOCCODE är? Hade detta system varit samma över hela EU hade det varit bra. Man kanske skulle sneglat lite på det Amerikasnka ENOA-D där man bara ändrar de uppgifter som behöver ändras för varje hamn inom USA. Vid vår senaste kustresa i Europa lade jag ner sammanlagt 14 timmar på MSW. det är inte acceptabelt. Jag kan bara föreställa mig hur illa detta är för dom som går bara går inom EU. Gör om gör rätt!

 • Anonymous

  Dålig samordning, människor med liten eller ingen erfarenhet att administration ombord i fartyg har utvecklat systemet. Man har inte haft någon process att kvalitetstesta processen. Varför inte likställa alla länders informationskrav, få möjligheten att klippa/klistra, ladda upp befintliga filer som används ombord etc. Tydligen finns det information som används under utvecklingsarbete av systemet att man ombord i fartyg skrivit sina besättningslistor för hand etc. Vad säger detta om EMSA etc?

  Nu är det dags för Sjöfartsverket att ta till orda och driva på en förändring av systemet. Systemet låser upp skepparen i långa administrativa processer som hindra honom/henne från att utföra det som är viktigast. Till vilket värdeskapande? Inget.

Artikeln är stängd för fler kommentarer