Danmark vill ha nolltolerans i Seca-området.

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Danmark kräver nolltolerans mot svavelfusk

Danmark vill att Europa ska ha nolltolerans mot för höga svavelutsläpp i Seca-området. 

Den danska regeringen och Danmarks Rederiförening försöker få med grannländerna på att från och med 1 januari 2015 införa krav på absolut lagefterlevnad i fråga om svavelutsläpp. Fartyg i danska vatten kan från och med nästa år dessutom förvänta sig att få emissionerna kontrollerade av fjärrstyrda sensorer.

Brott olönsamt

Under den pågående konferensen Danish Maritime Days i Köpenhamn underströk chefen för det danska miljödepartementet Henrik Studsgaard att det måste stå alldeles tydligt att brott mot reglerna inte lönar sig. 

– Sjöfarten står inför stora miljöutmaningar. Det finns ett reellt behov av ett internationellt regelverk i en värld präglad av luftföroreningar och klimatförändringar.

Eventuella straffåtgärder är dock upp till varje enskilt land att besluta om.

”Blir absolut klara”

För Sveriges del uppgav Monika Przedpelska Öström på Näringsdepartementet i början av september att man arbetar hårt med möjligheten att efter årsskiftet kunna utfärda straffavgifter mot svavelfuskare. 

– Vi har just haft ett möte mellan Närings- och Miljödepartementen för att titta närmare på möjligheterna att införa sanktionsavgifter och det ser bra ut. Vi räknar absolut med att vara klara en månad innan direktivet träder i kraft, sade hon vid tillfället till Sjöfartstidningen, något som i sin tur gladde Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening:

– Det var väldigt roligt att höra. Skönt att staten klarar av att leverera sina åtaganden. Vi har varit oroliga eftersom vi inte hört något från regeringskansliet. 

Kommentarer

 • Ulf

  Är det inte bättre att förbjuda all sjöfart så slipper vi alla höga svavel utsläpp inom eca området… sikt samma vad som händer utanför eca området eftersom det blåser ju inga ostliga vindar från miljövänliga Kina!

 • Anonymous

  Uffe, va inte så negativ, klart vi skall bidra till bättre miljö, kostnaden står konsumenterna för i slutändan

 • SE

  Här har staten varit snabb att agera med framtagande av straff och avgifter. Hur länge har staten hållit på att utreda och diskutera tonnageskatt och andra för näringen positiva åtgärder?

 • Anonymous

  Tänk lite längre! Det är faktiskt den typen av åtgärder som skyddar moderna europeiska rederier.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.