Danmark vill ha nolltolerans i Seca-området.

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

Danmark kräver nolltolerans mot svavelfusk

Danmark vill att Europa ska ha nolltolerans mot för höga svavelutsläpp i Seca-området. 

Den danska regeringen och Danmarks Rederiförening försöker få med grannländerna på att från och med 1 januari 2015 införa krav på absolut lagefterlevnad i fråga om svavelutsläpp. Fartyg i danska vatten kan från och med nästa år dessutom förvänta sig att få emissionerna kontrollerade av fjärrstyrda sensorer.

Brott olönsamt

Under den pågående konferensen Danish Maritime Days i Köpenhamn underströk chefen för det danska miljödepartementet Henrik Studsgaard att det måste stå alldeles tydligt att brott mot reglerna inte lönar sig. 

– Sjöfarten står inför stora miljöutmaningar. Det finns ett reellt behov av ett internationellt regelverk i en värld präglad av luftföroreningar och klimatförändringar.

Eventuella straffåtgärder är dock upp till varje enskilt land att besluta om.

”Blir absolut klara”

För Sveriges del uppgav Monika Przedpelska Öström på Näringsdepartementet i början av september att man arbetar hårt med möjligheten att efter årsskiftet kunna utfärda straffavgifter mot svavelfuskare. 

– Vi har just haft ett möte mellan Närings- och Miljödepartementen för att titta närmare på möjligheterna att införa sanktionsavgifter och det ser bra ut. Vi räknar absolut med att vara klara en månad innan direktivet träder i kraft, sade hon vid tillfället till Sjöfartstidningen, något som i sin tur gladde Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening:

– Det var väldigt roligt att höra. Skönt att staten klarar av att leverera sina åtaganden. Vi har varit oroliga eftersom vi inte hört något från regeringskansliet.