Fotograf: Camilla Svensk

Kategori: Politik | Hamn/Logistik | Regelverk

SD kovänder i sjöfartsfråga

Rond 1 vanns av de rödgröna men Alliansen tog hem den viktiga rond 2. Nu blir det riksdagen som i rond 3 får avgöra om det blir någon kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinstruktur. 

Först sa man nej, sen sa man ja. Inom loppet av två veckor hann Sverigedemokraterna byta åsikt i frågan om man är för eller emot kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur. 

Del av handlingsplanen

Det började med att regeringen i maj kom med förslaget att det ska bli möjligt för landets kommuner att vara med och medfinansiera statliga satsningar på sjöfartsinfrastruktur. Förslaget är en del av regeringens handlingsplan för sjöfarten, och sedan några år tillbaka finns motsvarande möjlighet till kommunal delfinansering när det gäller väg- och järnvägsprojekt.

Regeringens proposition möttes dock av protester från oppositionen, som i Trafikutskottet den 1 oktober fick stöd för sin ståndpunkt av Sverigedemokraterna då man gemensamt röstade nej till regeringsförslaget. 

Beslut i riksdagen 

Men när Konsitutionsutskottet på tisdagen slutbehandlade förslaget hade Sverigedemokraterna plötsligt ändrat åsikt och röstade med regeringen – och mot de rödgröna. 

Förslaget kommer nu att debatteras och beslutas av riksdagen den 23 oktober.