Fotograf: Camilla Svensk

Kategori: Politik | Hamn/Logistik | Regelverk

SD kovänder i sjöfartsfråga

Rond 1 vanns av de rödgröna men Alliansen tog hem den viktiga rond 2. Nu blir det riksdagen som i rond 3 får avgöra om det blir någon kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinstruktur. 

Först sa man nej, sen sa man ja. Inom loppet av två veckor hann Sverigedemokraterna byta åsikt i frågan om man är för eller emot kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur. 

Del av handlingsplanen

Det började med att regeringen i maj kom med förslaget att det ska bli möjligt för landets kommuner att vara med och medfinansiera statliga satsningar på sjöfartsinfrastruktur. Förslaget är en del av regeringens handlingsplan för sjöfarten, och sedan några år tillbaka finns motsvarande möjlighet till kommunal delfinansering när det gäller väg- och järnvägsprojekt.

Regeringens proposition möttes dock av protester från oppositionen, som i Trafikutskottet den 1 oktober fick stöd för sin ståndpunkt av Sverigedemokraterna då man gemensamt röstade nej till regeringsförslaget. 

Beslut i riksdagen 

Men när Konsitutionsutskottet på tisdagen slutbehandlade förslaget hade Sverigedemokraterna plötsligt ändrat åsikt och röstade med regeringen – och mot de rödgröna. 

Förslaget kommer nu att debatteras och beslutas av riksdagen den 23 oktober.  

Kommentarer

 • Andreas Åsenholm (SD)

  SD:s beslut att stödja en kommunal medfinansiering av den statliga sjöfartsinstrukturen motiveras med att den bedöms ge bättre förutsättningar till utvecklingen av den lokala och regionala infrastrukturen i allmänhet och gynnar kustsjöfarten och de lokala hamnarnas utveckling i synnerhet. En kommunal medfinansiering underlättar också att ”skräddarsy” resursanvändningen efter de lokala utvecklingsbehoven. Det krävs mycket fler åtgärder och mycket fler insatser på lokal och regional nivå. En sådan nödvändig åtgärd på kommunal nivå är att värna om de svenska hamnarnas verksamheter och inte transformera hamnområden till bostadsområden. Den svenska varvsindustrins öde är en påminnelse om hur det kan gå om inte alla aktörer hjälps åt att bevara och utveckla en näringsgren. Som bekant så går det fort att bli efterseglat och att gå på grund.

  • Fredrik Sundberg

   Akterseglad är nog herr SD-politiker ute efter.

  • Anonymous

   ”Den svenska varvsindustrins öde är en påminnelse om hur det kan gå om inte alla aktörer hjälps åt att bevara och utveckla en näringsgren.”

   Du har verkligen ingen koll alls. Imponerande att du fortsätter skriva i detta forum när du bevisar sådan okunskap.
   För det första så spelade det ingen roll om alla aktörer hjälpts åt i varvsindustrin. Det gick åt pepparn fast staten pumpade in miljarder. Varför? För att det var billigare att bygga båtar på annan plats.

   Din andra mening gör mig bekymrad. ”Som bekant så går det fort att bli efterseglat och att gå på grund.” Jag försöker förstå vad du vill ha sagt. Om efterseglad byts mot sjötermen akterseglad så kanske det blir lättare.
   Jag gör ett försök; Som bekant så går det fort att bli akterseglad och att gå på grund.
   Hmm, fattar fortfarande inte vad du menar. Går det fort att bli akterseglad? Akterseglad betyder att sjömannen blivit kvar i hamn och att fartyget seglat till nästa hamn. Går man på grund om man är akterseglad, knappast.

   Nej du Andreas. Du bör nog avstå att skriva i detta forum. Du är rent pinsam.

 • Rolf B bertilson

  Jag tycker den här vändningen är välkommen. Varje kommun längs en farled som förbättras tjänar på förbättringen och kan dra ekonomisk nytta av denna. Det är därför inte fel att man är med och delfinansierar exemeplvis ett farledsprojekt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en hamn efter en farledsförbättring oftast måste göra egna investeringar i utrustningen för att dra full nytta av en farledsinvestering. Det skall också tas med i tänkandet när man bestämmer nivån på delfinsieringen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.