Fotograf: Marianne Ovesen/Scandlines

Kategori: Arbetsmarknad | Juridik | Passagerarsjöfart

Scandlines lovar öppenhet

Scandlines har lovat att vara transparenta och öppna med hur de arbetar med rehabilitering med sin anställda.

I fredags träffade fackombudsmän från Seko Sjöfolk färjerederiet Scandlines ledning för att få klarhet i frågan om hur Scandlines behandlar sina medarbetare vid sjukdomar.

Det var i mitten av november som en läkare, på en vårdcentral i Helsingborg, anmälde rederiets företagshälsovård till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Läkaren menade att rederiet och företagshälsovården tvingar anställda att arbeta trots hög feber och ryggskott. IVO har dock valt att inte utreda ärendet vidare. Och rederiet menade att anklagelserna var felaktiga.

”Ett bra möte”

Men Seko Sjöfolk ville ändå träffa ledningen och reda ut frågan.

– På det stora hela var det ett bra möte, säger Mikael Lindmark, ombudsman på Seko Sjöfolk, som deltog på mötet i fredags

– Vi hade vissa frågor som vi fick ställa och som de kunde besvara.

Enligt Mikael Lindmark har Scandlines nu framfört att de vill vara transparenta i hur de behandlar sina medarbetare och att de får besöka vilken vårdcentral de vill i inledningsskedet av en sjukdom. Men att de också vill hjälpa till med rehabilitering vid längre tids sjukdom.

Bröt inte mot regler

– Vi har nu getts verktygen för att hjälpa våra medlemmar så bra som möjligt. En lösning som våra medlemmar tjänar på, säger Mikael Lindmark.

Han tillägger att rederiet vidhöll att de inte brutit mot några regler och att de därför vill vara öppna med sina arbetsprocesser.

Sjöfartstidningen har utan framgång försökt nå Scandlines linjechef, för linjen Helsingborg-Helsingör, Henrik Rørbæk för en kommentar.

Kommentarer

  • Lars Bensliman

    I över ett decennium har HH linjen agerat över huvudet på dess anställda och i synnerhet gällande sjukdom/vård av personal. Exempelvis har personal med över 30 år i tjänst utsatts för ”tvångskontroll” för att utröna påhittade sjukdomslägen med avsikten att entlediga personen från sin tjänst. Vissa undersökningar har varit synnerligen kränkande och smärtfulla samt utförts trots att den anställde sagt sig vara frisk. Efter undersökningen har också läkaren kommit fram till det och sagt ”men vänta, du är ju frisk?” Att inte SEKO agerat tydligt och kraftfullt tidigare är för mig en gåta och de bör kanske vänta med att klappa sig själv på bröstet i dess agerande för just HH linjen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.