Fotograf: Linda Sundgren

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

Både lättare och svårare att rekrytera

Destination Gotland har fortsatta problem att rekrytera säsongsanställda, medan det går lättare för Finlandsfärjorna och i skärgårdstrafiken.

Både Birka och Tallink Silja Line uppger att det har varit enklare att fylla behovet av säsongsanställda i år jämfört med tidigare, men Destination Gotland har fortsatt stora problem att hitta folk.

– I år är det svårare än någonsin att rekrytera, säger bolagets vice vd Henrik Cars.

Manskap svårast

En förklaring till skillnaden i rekryteringsresultat mellan rederierna kan vara att Gotlandstrafiken har fler tjänster att tillsätta och delvis söker andra kompetenser än Finlandstrafiken. Medan Finlandsfärjorna främst letar intendenturpersonal behöver Destination Gotland även sjömän till driften.

– Vi har två nybyggen som ska bemannas i år, Visborg som redan börjat gå i trafik och Kjelvar som levereras någon gång i sommar. Svårast är det att rekrytera motormän, matroser och folk till el-befattningar. Totalt behöver vi ungefär 300 personer, säger Henrik Cars.

Ligger bättre till

Gotlandsbolagets dotterbolag, Skärgårdsbolaget, driver passagerartrafik i skärgården. De har haft det lättare att hitta personal i år än tidigare säsonger.

– Kanske beror det på att vi började rekrytera tidigare i år och att vi har lärt oss mer. Vi är ganska nya på den här marknaden, säger Henrik Cars som är vd i Skärgårdsbolaget.

I Finlandstrafiken uppger två av tre rederier att det varit enklare att hitta säsongspersonal i år. Birkas vd, Satu Andersson, är mycket nöjd med resultatet.

– Vi ligger bättre till inför den här sommaren än någonsin tidigare, säger hon. I stort sett är vi klara, vi har bara några få tjänster kvar att tillsätta.

Brist på sushikockar

Även hos Tallink Silja tycker man att det är något lättare att rekrytera i år. Av hundratalet tjänster som ska tillsättas på rederiets två svenskflaggade fartyg återstod endast ett femtontal vakanser i mitten av april. Vissa befattningar är dock svårare än andra att besätta, menar Tallink Siljas HR-team.

– Att sätta in en nyutexaminerad kock hos oss skulle aldrig fungera, man måste ha erfarenhet för att klara av att jobba här, säger HR-generalist Anna Haglund. På Symphony har vi dessutom en sushirestaurang och är det något det är brist på så är det sushikockar.

Ständig utmaning

Hos Viking Line, som har en svenskflaggad färja i trafik mellan Stockholm och Åland, upplever man årets rekryteringsläge som oförändrat jämfört med tidigare säsonger. Lena Marcus är rederiets sjöpersonalchef.

– Det är som det brukar vara och vissa befattningar är svårare att rekrytera till än andra. Att hitta kockar är aldrig lätt medan det brukar vara lite enklare inom försäljning. Driften är en ständig utmaning eftersom de befattningarna kräver särskilda behörigheter, men på de avdelningarna är man alltid lika många som jobbar, oavsett årstid.

Linda Sundgren

Fotnot: En längre artikel i ämnet publiceras i nr 5/2019 av Sjöfartstidningen, med utgivningsdatum 24 maj.