Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Politik | Regelverk

Regeringen föreslår tillfälligt anpassat sjöfartsstöd

Regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna har tagit fram ett förslag om ett tillfälligt anpassat sjöfartsstöd, som även ska gälla anställda på fartyg som tas ur trafik.

Frågan om sjöfartsstödet har engagerat politiker över hela det politiska spektrat. Som Sjöfartstidningen tidigare har rapporterat så har riksdagsledamöter från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställt skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth och finansminister Magdalena Andersson om regeringen avser att snabbt genomföra det tillfälliga sjöfartsstödet.

Retroaktivt stöd

Nu har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ett förslag om att tillfälligt anpassa sjöfartsstödet till att även gälla sjömän anställda på fartyg som tas ur trafik. Anpassningen föreslås gälla retroaktivt från den 13 mars till och med som längst utgången av 2020.

Förslaget är en del i att lindra det svåra ekonomiska läge som uppstått på grund av minskad efterfrågan på passagerartransporter, vilket är en följd av åtgärderna för att minska smittspridningen av coronaviruset, meddelar regeringen i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen måste godkänna

– Regeringen har gjort stora insatser för att skydda svenska jobb och företag, både vad gäller stöd och regellättnader. Sjöfartsstödet är viktig för svensk sjöfart och ska naturligtvis finnas på plats också i kris. När krisen är över ska vi ha en grön återstart och där är en stark sjöfart under svensk flagg central, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i en kommentar.

Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström välkomnar regeringens initiativ.

– Regeringens förslag är mycket välkommet och räddar sjöfartsnäringen i den situation vi nu befinner oss i. Vi har under våren påpekat hur viktig förändringen är och att regeringen nu hörsammat rederiernas nödrop är mycket positivt, säger Rikard Engström.

Förslaget skickas idag ut på remiss, och remissrundan avslutas den 5 juni. Innan ett regeringsbeslut kan tas om en tillfällig förordning måste EU-kommissionen godkänna stödet.