Kategori: Folk/företag

Ny vd för Rederierna i Finland

Tiina Tuurnala blir ny verkställande direktör för Rederierna i Finland från och med den 1 april 2017.

Rederiernas branschorganisation i Finland, Rederierna i Finland rf, har utsett diplomingenjör Tiina Tuurnala till ny vd. Hon efterträder sjökapten Olof Widén, som framöver kommer att vara Senior Advisor för föreningen.

– Vi är glada över att Tiina Tuurnala kommer till oss och med sin kompetens stärker vårt team och deltar i arbetet för rederinäringen och den finländska sjöfarten, säger Olof Widén.

Kommer från Trafikverket

Tiina Tuurnala kommer närmast från Trafikverket, där hon är överdirektör för verksamhetsområdet Trafik och information.

– Det känns bra att ta emot det nya uppdraget och få möjlighet att tillsammans med fackfolket fortsätta Rederierna i Finland rf:s verksamhet till förmån för den finländska sjöfarten, och därför indirekt även för utrikeshandeln och samhället, säger hon.

”Utmärkt kompetens”

Rederierna i Finland rf deltar i näringspolitiken och beslutsfattandet som gäller rederibranschen samt förhandlar om kollektivavtal med branschorganisationerna. Verkställande direktörens arbetsuppgifter går i huvudsak ut på att verkställa föreningens strategiska och operativa mål i enlighet med de riktlinjer som styrelsen stakat ut, samt att leda föreningens organisation för att uppnå dessa mål. 

– Tiina Tuurnala har gedigen erfarenhet inom branschen och har visat prov på utmärkt kompetens på sina tidigare poster. Det värdefulla arbete som redan nu har gjorts, och som fortsätter även i framtiden, kommer därigenom att säkras och befästas med beaktande av de nya kraven i branschen, särskilt i fråga om miljöteknologi, kommenterar Tapani Voionmaa, styrelseordförande för Rederierna i Finland rf.