Tiina Tuurnala

  • Fit for 55. Branschorganisationerna i Sverige och Finland förhåller sig positiva till EU:s klimatpaket men Rederierna i Finland undrar varför man inte beaktar vintersjöfartens utmaningar.

  • Samverkar. Rederierna i Finland och Svensk Sjöfart, tillsammans med flera andra organisationer i Sveriges och Finlands sjöfartsindustri, inleder ett nytt samarbete för att nå klimat- och miljömål.