Fotograf: Lars-Eric-Frennesson

Kategori: Regelverk | Miljö

Rederier oroade över SECA:s kontrollsystem

Oron ökar nu bland världens rederier om hur de kommande svavelreglerna egentligen kommer att efterlevas och kontrolleras – snart möts de i Köpenhamn.

Den 28 maj möts flera av världens största rederier för att diskutera SECA som införs i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen den 1 januari 2015 – alliansen kallas Trident Alliance.

Huvudmålet med alliansens arbete är att få till stånd fungerande kontroll- och sanktionssystem inom EU, eftersom ett bristfälligt system kan innebära att det inte lönar sig att investera i miljöteknik och renare bränslen. Därmed riskerar det att bli en situation med snedvriden konkurrens.

I alliansen ingår bland annat A. P. Møller-Mærsk och Wallenius Wilhelmsen Logistics.

 

Kommentarer

 • Ingvar Bergman

  Oron är helt säkert befogad. Hur ser då en potentiell ’fuskare’ ut ? Det kan vara en icke¨-europeisk redare som har en panamax-bulker under lossning i Cork, Irland som anställt fartyget för en resa sågade trävaror från svensk eller finsk bottenhavshamn till Egypten. För resan från/till SECA gränsen i engelska kanalen, behöver hon ha ombord ca 500 tons 0,1%-olja.
  I Cork – utanför SECA – finns ingen 0,1%-olja att leverera och i brittiska oljehamnen Milford Haven, också utanför SECA kan man möjligen leverera 250 tons till ett högre pris än från Rotterdam, men till Rotterdam kan hon inte gå för nu ligger Rotterdam inom SECA. Vad gör denne redare?
  Lasten ligger rätt tidsmässigt och frakten är bra. Fartyget har lyckligtvis en ren bunkertank ombord för ca 500 tons.-
  Vad göra?
  1/ Hoppa av affären?
  2/ Gå över till Milford Haven och bunkra 250 tons till ren bunkertank, fortsätta in i SECA och göra ett nytt kostbart anlöp för att bunkra resterande 250 tons någonstans i östersjöhamn.
  I lastningshamnen finns inte möjlighet att bunkra.
  3/ Fylla på i tank med 1,5% olja (eller smutsigare) och köra in och ur SECA med en mix av oljor ?
  4/ Förhala till Rotterdam och bryta mot SECA – det är ju en så kort resa inom SECA ?
  5/ Blunda och köra på 1,5% (eller smutsigare olja) hela vägen ?

  Här gäller det att kontrollmekanismen fungerar och att man har kontrollanter som i god tid ser var potentiella risker för att överträda bestämmelserna finns och att sanktionsåtgärder snabbt kan sättas in.
  Det låter som en polisstat, men man förstår ju redare som investerar i skrubbrar och LNG bara för att finna att ’fuskare’ lätt klarar sig igenom SECA-haven pga bristande kontrollmöjligheter

 • Kalle

  Tyvärr så är detta ett typiskt exempel på dom som vil dom kan och dom gör det garanterat. Men så har vi politikers som funkar på exakt samma sätt. Hur mycket betalar inte vi medelsvensson till alla politikers i Bryssel? Mutor hit och mutor dit för att dom ska tysta ner. Nej ta mig fan på hade detta varit för miljöns skull så hade vi hatt en gemensam regel som gäller hela klotet, först då hade det varit en riktig mening. SECAs svaveldirektiv är bara trams och blir aldrig detsamma. FNs klimat panel borde jobba med en plan med detta så att alla blir berörda. Ett gemensamt arbete för att få ner svavel på ett globalt sätt hade värkligen blivit positivt bemött. Tycker ni att det blir enklare att bedriva sjöfart med gemensama regler?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.