Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning

Psykisk ohälsa vanlig orsak för sjukskrivning

Depression, stress och utmattning är vanligt förekommande bland svenska sjömän. En förstudie från 2014 visade att psykisk ohälsa är den näst vanligaste orsaken för sjukskrivning. Nu kommer en ny och större studie i ämnet.

Det är plattformen Lighthouse som rapporterar om förstudien. För fem år sedan sjösatte Transportstyrelsen en registerstudie efter att ha fått många oroväckande samtal från läkare som förnyar sjömäns hälsocertifikat. Johan Dahlman och en forskargrupp på Chalmers tilldelades uppdraget att se vilka sjukdomstyper som var vanligast och vilka erfarenheter sjömansläkarna hade.

– Vi gjorde en stor registerstudie där vi lyfte personer med certifikaten ”inre fart” och ”fiskare” ur sjöfartsregistret och körde dem mot Socialstyrelsens olika sjukdoms-, cancer- och mortalitetsregister. När vi fick tillbaka siffrorna från Socialstyrelsen så visade det sig att den näst vanligaste orsaken till sjukskrivning i gruppen var psykisk ohälsa, säger Joakim Dahlman till Lighthouse.

Ny förstudie

För fem år sedan fick forskarlaget inte möjlighet att fortsätta med studierna om sjömäns hälsa. Nu finns en ny chans till det, inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar Sjöfart, som drivs av Lighthouse.

Tillsammans med Statens väg- och transportinstitut (VTI) arbetar Joakim Dahlman och Gabriella Eriksson med en förstudie där man återigen ska göra en registerstudie, nu mer fördjupad och omfattande. Här samarbetar man även med Chalmers och får medfinansiering av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Misstänker tystnadskultur

Hypotesen är att den psykiska ohälsan varierar mellan fartyg och yrkesgrupper.

– Jag har en misstanke om att problemet inte är mindre hos dem som går långa trader till sjöss och det kommer säkert skilja sig mellan yrkesgrupperna ombord.

Dessutom menar man i förstudien att det inom yrket kan finnas en tystnadskultur kring de här problemen – en sjöman söker hellre hjälp i land än klagar ute till sjöss.

Kan leda till större studie

Parallellt ska förstudien övergå till ett tre år långt forskningsprojekt, där man över tid ska undersöka sjukskrivningstalen och psykisk ohälsa inom sjöfarten. Det forskningsprojektet har beviljats finansiering av Trafikverket.

– Genom detta får vi chansen att vid slutet av 2021 genomföra ytterligare en större registerstudie där vi helst vill se att sjuktalen minskar som ett resultat av de insatser vi hoppas se inom branschen, säger Joakim Dahlman.

Sjöfartstidningen skrev tidigare i veckan om en internationell studie som visade på att psykisk ohälsa är vanligare bland sjömän än andra yrkesgrupper.