Åbo hamn.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Projekttävling för ny terminal i Åbo

Åbo hamn ordnar en arkitekttävling för utformning av den nya passagerarterminalen i Åbo hamn som blir gemensam för Viking Line och Tallink Silja.

Den nya passagerarterminalen ingår i projektet Ferry Terminal Turku som även omfattar bland annat renovering av kajer och uppställningsytor, automooring-utrustning, matargångar och förbindelser till vägnätet. Det nya terminalområdet placeras delvis i en del av hamnen som i nuläget kan användas för lasttrafik.

Färdig till 2026

Avsikten är att teckna avtal med vinnaren om planering av den nya passagerarterminalen. Upphandling av entreprenör sker i ett senare skede. Terminalen planeras stå färdig vid årsskiftet 2025-2026 och kostnaderna beräknas till 172 miljoner euro. 

Avveckling av hamnverksamheten på en del av Tallink Siljas och hela Viking Lines nuvarande terminalområden möjliggör stadsutveckling av detta attraktiva område.