Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Regelverk | Container | Passagerarsjöfart

Premiär för Single Window

Idag torsdag den 1 oktober sjösätts inrapporteringssystemet Maritime Single Window. Införandet av systemet kommer att ske steg för steg.

När det nya systemet nu startar igång kommer inledningsvis Sjöfartsverkets system för fartygsanmälan, SafeSeaNet Sweden, och Göteborgs Hamns anmälningssystem vara påkopplade till MSW-systemet.

Under en övergångsperiod kommer all övrig rapportering till Sjöfartsverket och alla andra myndigheter att ske på samma sätt som tidigare.

”Arbetar hårt”

 – För att skynda på processen och få en driftsäker start är vår bedömning att en driftsättning i flera steg är rätt vägval. Alla arbetar hårt för att portalen så snart som möjligt ska kunna få samtliga system på plats så att portalen verkligen blir en väg in för all rapportering, säger Jörgen Sjöholm på Sjöfartsverket som är projektledare för MSW-projektet.

Gemensam portal

Fartygsrapportering av sjötrafik till och från Sverige har tidigare skett till Sjöfartsverket, Tullverket, Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Samordning av uppgifter har saknats, vilket har gjort att sjöfarten tvingats lämna samma eller snarlika uppgifter till olika myndigheter.

– För att förenkla rapporteringsprocessen har Sjöfartsverket tillsammans med övriga berörda myndigheter utvecklat en gemensam anmälningsportal, säger Jörgen Sjöholm.

Support dygnet runt

Sjöfartsverket uppger att man under övergångsperioden kommer att finnas till hands för att ge support i samband med införandet av Maritime Single Window. Från den 1 oktober kommer man att dygnet runt kunna svara på frågor gällande rapportering i MSW-portalen. Ytterligare information om denna support finns på Sjöfartsverkets hemsida för MSW-portalen.

Kommentarer

  • Anonymous

    Kan ju hoppas att den blir användarvänlig för de som ska lämna uppgifterna. Den tyska varianten är en katastrof för uppgiftslämnarna I mitt tycke efter att gjort ett forsook.

  • Jan Rautawaara

    Jag har samma åsikt om det tyska systemet. Hoppas att någon skulle sedan efter ett tag komma till oss ombord för lite feedback om hur systemet fungerar för vår del eller vilka brister den har samt åtgärda dem. Skall även bli intressant hur diverse EU länder tar emot det hela i praktiken. Och om det verkligen blir enklare för oss med allt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.