Fotograf: Madli Vitismann

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Passagerarrekord i Tallinn

Tallinns hamnar besöktes totalt av 10 miljoner passagerare i fjol och möjligheten att bygga tunnel under Finska viken ska utredas.

Av de 10 miljoner passagerarna i Tallinns hamn reste 5,71 miljoner eller 57 procent med Tallink. Två miljoner passagerare eller en femtedel reste med Viking Line och 1,45 miljoner eller närmare 15 procent med Eckerö Line. St. Peter Lines andel var 1,3 procent och Linda Lines 2,2 procent. Den internationella kryssningstrafikens andel var 5 procent.

Flest på Finska viken

Den största delen av alla passagerare i Tallinns hamn – 8,43 miljoner – har rest med färjor på linjen Tallinn-Helsingfors. Där opereras trafik med stora bil- och passagerarfärjor av Tallink, Viking Line och Eckerö Line. Dessutom opererar Linda Line trafik med snabbgående katamaraner.

På Helsingforslinjen reste 4,76 miljoner eller 56 procent med Tallink. På denna linje hade Viking Line en marknadsandel på 23,7 procent. Eckerö Line transporterade 17 procent av passagerarna över Finska viken och noterar en volymökning på 5,1 procent jämfört med 2014.

Viking XPRS populärast

Av de olika fartygen hade Viking XPRS flest passagerare med 1,84 miljoner, följd av Tallinks färjor Star och Superstar med nästan 1,8 miljoner passagerare vardera. Närmare 1,5 miljoner passagerare reste med Eckerö Lines Finlandia och över en miljon med Tallinks färja Baltic Queen.

Liten nedgång till Stockholm

På Tallinks linje Tallinn-Stockholm reste 949.000 passagerare, vilket innebär en liten nedgång jämfört med året innan.

Trots att St. Peter Line redan hade en minskning av antalet passagerare på grund av vinterolympiaden i Sochi 2014, har trenden fortsatt. Under 2015 hade rederiet 124.639 passagerare på sin färja SPL Princess Anastasia i trafiken till St. Petersburg. Nedgången på 15,2 procent beror sannolikt på den svaga rubelkursen.

Tallinn noterade 280 kryssningsanlöp med över en halv miljon passagerare, vilket är 3,6 procent mer än året innan.

Tunnel i framtiden?

Finland och Estland har den 6 januari 2016 på ministernivå avtalat om att undersöka möjligheterna att i framtiden bygga en tunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Enligt överenskommelsen ska man stödja miljö- och lönsamhetsutredningar.